Yüksek Lisans Programı

Tezli Opsiyon

Öğrenciler toplam 21 kredi (7ders) ve yüksek lisans tezi alır. Öğrenciler ayrıca mezuniyetten en az bir dönem önce yüksek lisans seminer dersine kayıt olmalıdır.

Dersler

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Tezsiz Opsiyon

Öğrenciler toplam 30 kredi (10 ders) alır. Bu derslerin ikisi bir araştırma projesi hakkında öğrencilerin fakülte ile ortaklaşa çalıştıkları bağımsız çalışma dersleridir. Bu projeler, öğrencileri ilgi alanlarında belirli bir konu üstünde araştırma, tasarım ve uygulama yapmaya iter. Öğrenciler ayrıca mezuniyetten en az bir dönem önce dönem proje dersine kayıt olmalıdır.

Dersler

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
 

Tezli Yüksek Lisans Öğretim Programı

Y.Lis-1

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
- Lisansüstü Seçmeli
3
0
3
7.5
- Lisansüstü Seçmeli
3
0
3
7.5
  MFGE Lisansüstü Seçmeli Dersler
 
 
3
7.5
  MFGE Lisansüstü Seçmeli Dersler
 
 
3
7.5
Toplam
6
0
12
30

Y.Lis-2

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MFGE 599-1 Tez 1
0
0
0
7.5
- Lisansüstü Seçmeli
3
0
3
7.5
  MFGE Lisansüstü Seçmeli Dersler
 
 
3
7.5
  MFGE Lisansüstü Seçmeli Dersler
 
 
3
7.5
Toplam
3
0
9
30

Y.Lis-3

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MFGE 589 Mezuniyet Semineri
0
0
0
7.5
MFGE 598 Tez Konusuna Yönelik Çalışmalar
0
0
0
10
MFGE 599-2 Tez 2
0
0
0
12.5
Toplam
0
0
0
30

Y.Lis-4

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MFGE 599-3 Tez 3
0
0
0
30
Toplam
0
0
0
30

 

Müfredat Toplamı
21
120

 

Tezsiz Yüksek Lisans Öğretim Programı

Y.Lis-1

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
- Lisansüstü Seçmeli
3
0
3
7.5
- Lisansüstü Seçmeli
3
0
3
7.5
  MFGE Lisansüstü Seçmeli Dersler
 
 
3
7.5
  MFGE Lisansüstü Seçmeli Dersler
 
 
3
7.5
Toplam
6
0
12
30

Y.Lis-2

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
- Lisansüstü Seçmeli
3
0
3
7.5
- Lisansüstü Seçmeli
3
0
3
7.5
  MFGE Lisansüstü Seçmeli Dersler
 
 
3
7.5
  MFGE Lisansüstü Seçmeli Dersler
 
 
3
7.5
Toplam
6
0
12
30

Y.Lis-3

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MFGE 500 Bitirme Projesi
0
0
0
15
  Lisansüstü Seçmeli
3
0
3
7.5
  Lisansüstü Seçmeli
3
0
3
7.5
Toplam
6
0
6
30

 

Müfredat Toplamı
30
90

 

 

MFGE Lisansüstü Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MFGE 506 Uygulamalarla Sonlu Elemanlar
3
1
3
7.5
MFGE 508 Sınır Eleman Yöntemi
2
2
3
7.5
MFGE 534 Çarpılma Mühendisliği
3
1
3
7.5
MFGE 541 Metal Kesme Teorisi
2
2
3
7.5
MFGE 542 Metal Şekillendirme Teorisi
2
2
3
7.5
MFGE 543 Sac Metal Şekillendirme Teorisi ve Kalıp Dizaynı
2
2
3
7.5
MFGE 544 Kalıp ve İş Takımlarının Dizaynında İleri Teknikler
2
2
3
7.5
MFGE 547 Metallerin Mekanik Karakterizasyonu - 1 3 0 3 7.5
MFGE 549 Deneysel Gerilim Analizi 2 2 3 7.5
MFGE 560 Ön-Gerilim Mühendisliği
2
2
3
7.5
MFGE 561 Yüzey, arayüzeyler ve işleme operasyonları
3
2
3
7.5
MFGE 576 Doğrusal Olmayan Sonlu Elemanlar Metodu
2
2
3
7.5
MFGE 577 Kalite Kontrol ve Metroloji
2
2
3
7.5
MFGE 579 İmalat Sistemlerinde Optimizasyon Uygulamaları
2
2
3
7.5