Vizyon

İmalat Mühendisliği Bölümünün vizyonu, bünyesindeki güçlü eğitim ve araştırma kadrosu, laboratuvarlarıve araştırma merkezi ile ulusal ve uluslararası düzeyde kabul görmüş bir İmalat Mühendisliği Bölümü yaratmaktır.