Staj

YAZ STAJI YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!!!

Stajyer Bilgi Formu indirmek için tıklayınız.
Şirket Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.
Şirket Değerlendirme Formunu indirmek için tıklayınız.
Bölüm Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.

MFGE 399/MFGE499
İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
YAZ STAJLARI
GENEL
İmalat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin MFGE399 kodlu üçüncü sınıf yaz stajında (ikinci sınıfı tamamladıktan sonra takip eden yaz döneminde yapılacaktır), daha önce aldığı birinci ve ikinci sınıf derslerinde edindikleri kuramsal ve uygulamalı bilgileri pekiştirmeleri ve geliştirmeleri beklenmektedir. Stajın temel amacı öğrencilerin üretim süreçlerini gözlemlemeleri ve mümkünse bizzat üretim proseslerini uygulamalarıdır. Staj kapsamında şu konular üzerinde çalışılmalıdır:
1.       Kuruluş hakkında genel bilgiler: Kuruluşun tarihçesi, organizasyon şeması, çalışma alanları, çalışanların niteliği ve sayısı, imalat mühendisliği ile ilgili geçmiş çalışmalarından örnekler ve geleceğe yönelik planlar.
2.       Kuruluşta üretim teknolojilerinin gözlenmesi, incelenmesi ve mümkünse uygulanması. Bu amaçla:
a.       Her üretim teknolojisi için üretim süreç, makina ve tezgahların nitelikleri, kuruluştaki kullanım alanları,
b.       Üretim süreçlerini uygulayan insanların özellikleri, işyerindeki sosyal yaşam, v.b. konular
c.       Üretim süreç, makina ve tezgahlarından alınan en az 5 adet olmak üzere çeşitli örnek ürünlerin özelliklerinin belgelendirilmesi, bu amaçla ürünlerin tercihen öğrenciler tarafından yapılan teknik resimlerinin ve fotoğraflarının rapor kapsamına eklenmesi,
d.       Örneklenen işlerden ve ürünlerden en az ikisi için maliyet hesaplarının yapılması.

İmalat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin MFGE499 kodlu dördüncü sınıf yaz stajının (üçüncü sınıfı tamamladıktan sonra takip eden yaz döneminde yapılacaktır) amacı ise üretim yöntemlerinin tasarımı hakkında kapsamlı çalışmalar yapmaktadır. Staj kapsamında şu konular göz önünde bulundurulacaktır:

 1. Kuruluş hakkında genel bilgiler: Kuruluşun tarihçesi, organizasyon şeması, çalışma alanları, çalışanların niteliği ve sayısı, imalat mühendisliği ile ilgili geçmiş çalışmalarından örnekler ve geleceğe yönelik planlar.
 2. Üretim yöntemlerinin seçimi, kalıpların tasarımı ve üretilmesi,
 3. Üretim ve tasarımda bilgisayar desteğinin ne ölçüde kullanıldığı,
 4. En az üç adet hesaplama örneği (kalıp tasarımı, üretim yöntemi seçimi, gibi) kapsamlı olarak sunulmalıdır.

 

YAZ STAJ RAPORLARININ FORMATI

 1. Rapor, yaz staj programına ve yaz staj ilkelerine uygun olarak yazılmalıdır.
 2. Rapor, İngilizce dilinde, bilgisayar ile yazılmalıdır.
 3. Rapor formatı göze hoş görünecek şekilde profesyonel mühendislik raporu formatında olmalıdır. Resimlerin çizimleri mühendislik standartlarına uygun olarak yapılmalıdır.
 4. Her rapor aşağıdaki bölümleri kapsamalıdır:
  1. Kapak sayfası,
  2. Özet: 200 kelimelik özet verilmelidir.
  3. İçindekiler: Konular ve bulundukları sayfa numaraları verilmelidir.
  4. Kuruluş hakkında bilgiler: Kuruluşun adı, Kuruluşun yeri, Kuruluşun organizasyon şeması, Kuruluşta çalışan mühendislerin sayısı ve kuruluş içindeki görevleri, Kuruluşun asıl çalışma konusu, Kuruluşun İmalat Mühendisliği ile olan bağlantısı, Kuruluşun kısa tarihçesi.
  5. Giriş: Bu bölümde yaz stajının konusu ve amacı hakkında kısa bilgiler verilmelidir.
  6. Rapor: Bu bölümde staj programı göz önünde tutularak işletmede gözlenmiş ve yapılmış her şey ayrıntılı olarak açıklanacaktır. İlgili veriler, tablolar ve resimler numaralandırılacak ve “EK” bölümünde sunulacaktır.
  7. Sonuç: Bu bölümde yaz stajından elde edilen veriler ve beceriler değerlendirilecek, işletme teknik çalışma  yönünden incelenecek ve uygun önerilerde bulunulacaktır.
  8. Ekler: Bütün veriler, tablolar ve resimler bu bölümde sunulacaktır.

Staj raporları her sonbahar döneminin ilk Kasım haftasında Bölüm Başkanlığına teslim edilir.
Staj raporları ile ilgili düzeltme istekleri son Aralık haftasında öğrencilere iletilir. Düzeltilmiş raporlar ikinci Ocak haftası içinde Bölüm Başkanlığına teslim edilir.
STAJ SÜRESİ
Staj süresi en az kesintisiz 4 hafta (20 iş günü) olacaktır. Cumartesi ve Pazar günleri iş günü olarak sayılmamaktadır.
Staj raporları ile ilgili düzeltme istekleri son Aralık haftasında öğrencilere iletilir. Düzeltilmiş raporlar ikinci Ocak haftası içinde Bölüm Başkanlığına teslim edilir.