Projeler


TÜBİTAK Projeleri

 • Development of a noval experimental technique based on simultaneous temperature and strain measurement to identify yield surfaces for sheet metals. Asst. Prof. Dr. Celalettin Karadoğan,Asst. Prof. Dr. A. Hakan Argeşo, Asst. Pof. Dr. İzzet Özdemir, TUBITAK 1001, January  2011.
 • Antimikrobiyal Laktoferrisin ile Fonksiyonellik Kazandırılmış Yumuşak Astar Materyallerinin C. albicans Biyofilm Oluşumu Açısından İncelenmesi. Yrd. Doç Dr. Cemal Merih Şengönül, Prof. Dr. Arife Doğan (Gazi University). TÜBİTAK 1002. Applied on January, 2011.
 • Prof. Dr. Bilgin KAFTANOĞLU, Yar. Doç. Dr. Besim BARANOĞLU, Erdem KAYHAN, Yüksek dayanımlı çelik malzemelerde, flanş bölgesenin ısıtılarak derin çekme sınır oranının geliştirilmesi ve uygulanant utucu kuvvet etkisininin celenmesi.,2011, TÜBİTAK projesi.
 • Prof. Dr. Bilgin KAFTANOĞLU, Boron nitrür ile kaplanmış titanyum implantların yüzey özellikleri, 2011, TÜBİTAK projesi.
 • Yar. Doç. Dr. Celalettin KARADOĞAN, Optimization of Die and Process parameters in Aluminum Extrusion,TUBITAK-TEYDEB projesi, Temmuz2011. 
 • Yar. Doç. Dr. Ahmet Hakan Argeşo, Değişken kesitli ve eksen geometrisi silindirik olmayan viskoelastik helislerin karışık sonlu eleman yöntemiyle analizi, İTÜ, 2011.
 • Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, For advanced high strength steels (AHSS), development of a method to improve the limiting drawing ratio of blanks using preferential heating of the flange region, TUBITAK (2012-2015).
 • Prof. Dr. B. Kaftanoglu, N. Özmeriç Kurtuluş, Bor nitrür ile kaplanmış titanium implantların yüzey özellikleri , ATILIM-Gazi Üniversiteleri, TUBITAK, (2013-2014)
 • Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, Otomotiv Endustrisinde Sıcak Şekillendirilmiş Parçaların Kesme İşlemlerinde Kullanılacak Farklı Kesme Çelikleri ve Kaplamaların Parça Üretim Performanslarına Etkisinin İncelenmesi, ATILIM- BEYÇELİK (TUBITAK), (2013-2015).
 • Yar. Doç. Dr. Omer Music, Esnek Şekillendirme Yöntemleri İçin Yeni Benzetim Yaklaşımlarının Geliştirilmesi Ve Bu Sayede Yenilikçi Sac Şekillendirme Proseslerinin Geliştirilmesi, 2013.
 • Prof. Dr. Bilgin Kaftanoglu, N. Özmeriç Kurtuluş, Bor nitrür ile kaplanmış titanium implantların yüzey özellikleri , ATILIM-Gazi Üniversiteleri, TUBITAK, (2013-2014).
 • Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, Yar. Doç. Dr. Eren Billur, Sac Metallerin Sıcak ve Ilık Şekillendirilmesinin Modellenmesi, 2014.
 • Nurdan Özmeric Kurtuluş, Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, Bor nitrür ile kaplanmış titanyum implantların biyomekanik ve histomorfometrik olarak değerlendirilmesi, TUBITAK, (2014 - 2016).
 • Yar. Doç. Dr. Besim Baranoğlu, Yüksek Alan İndirgemeli İleri Akıtma İşleminin Sınır Eleman Yöntemi, Çözüm Bölgesi Parçalanması ve Paralel Programlama İle Sayısal Modellenmesi, 2014.
 • Yar. Doç. Dr. Merih Şengönül, Katiyonik Peptid Laktoferisin B İle Modifiye edilmiş Slikon Kauçuk Yüzeylerinin Biyofilm Oluşumu Açısından İncelenmesi, 2014.
 • Yar. Doç. Dr. Besim Baranoğlu, Gevrek sac metallerin ılık/sıcakşekillendirilmesine yönelik elektromanyetik şekillendirme sistemi tasarımı ve imalatı, 2016.
 • Yar. Doç. Dr. Besim Baranoğlu, Araş. Gör. Sultan Serpil Erdönmez, Prototip İmalata Yönelik Sac Lamine Kalip Teknolojilerinin Geliştirilmesi, TOFAŞ, 2016.
 • Yar. Doç. Dr. Besim Baranoğlu, Yerli Modüler 350 Ton Kapasiteli Sondaj Kulesi Tasarımı ve Imalatı, PETROTEK BORUSAN, 2016.
 • Yar. Doç. Dr. Omer Music, Yeni Nesil Common Rail Dizel Enjektörler İçin Yüksek Ömür ve Stabiliteye Sahip Valf Grubu Geliştirilmesi, BOSCH, 2016.
 • Yar. Doç. Dr. Orkun Özsahin, Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, Talaşlı İmalatta Verimliliğin Artırılması Amacıyla Takım Tasarımı Yöntemlerinin Geliştirilmesi, ve Takım Geometrilerinin Eniyilemesi TUBITAK, 2017-2018.
 • Mehmet Fırat, Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, “Üçüncü Nesil Yüksek Mukavemetli Çelikler için Sekillendirme - Kalıp Yüzey Tasarım Sistemi Gelistirilmesi ve Darbe Dayanımı Yüksek, Yekpare B-Sütun Imalatında Uygulanması”, TUBITAK, (2017-2019).

BAP Projeleri

 • Development of a crystal plasticity based simulation framework for microforming – Asst. Prof. Dr. İzzet Özdemir-Asst. Prof. Dr. C. Merih ŞengönülAtılım Üniversitesi BAP, September 2010 – September 2012.
 • Yüksek dayanımlı çelik malzemelerde, baskı flanş bölgesenin ısıtılarak, derin çekme sınır oranının geliştirilmesi, Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, Asst. Prof. Dr. Erkan Konca, ATÜ-BAP-1011-1301.03.2011- 31.07.2012
 • Investigation of CBN coating application on cutting tools and dies, Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, ATÜ-BAP-1011-08, 01.03.2011- 28.02.2012
 • Experimental and  numarical investigation of springback effect on Aluminum sheets, Asst. Prof. Dr. Besim Baranoğlu, January 2011. Duration:12 Months     
 • Prof. Dr. Bilgin KAFTANOĞLU, ATÜ-BAP: KübikBoron NitrürKaplı316 L ÇeliklerininAntibakteriyelÖzelliklerininİncelenmesi
 • Prof. Dr. Bilgin KAFTANOĞLU, Yar. Doç. Dr. C. Merih ŞENGÖNÜL,  Cansu ERGENE, cBN Kaplamaların Bakteriyel Özelliklerinin Medikal  Malzemelerde İncelenmesi, Ocak 2012
 • Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, Yar. Doç. Dr. Hakan Kalkan, Saç şekillendirme işleminde sürtünmenin incelenmesi, (2013- 2015)
 • Prof. Dr. B. Kaftanoğlu, c-BN KAPLAMA UYGULAYARAK KESİCİ TAKIM VE KALIPLARIN VERİMİNİN ARTIRILMASI, (2011-2014).

LAP Projeleri

 • İkili karşıtlık sınır eleman yöntemi çözümlerinde bölgesel parçalama ve paralel hesaplama ile hesap zamanının kısaltılması, Asst. Prof. Dr. Besim Baranoğlu, November  2010, Duration: 8 Months
 • Yar. Doç. Dr. Besim Baranoğlu, Doç. Dr. Elif Uray Aydın, Elektromanyetik şişirme: Saç malzemeler üzerinde elektomanyetik alan kullanılarak şekillendirme uygulanması, 2012
 • Yar. Doç. Dr. BesimBaranoğlu, Prototip üretim için artımlı sac şekillendirme işlemleri ile imalat tekniklerinin geliştirilmesi (TOFAŞ-TEYDEB), 2012, Süresi: 24 Ay
 • Yrd. Doç. Dr. BesimBaranoğlu, Dr. İsmailDurgun, Artımlı sac şekillendirme (TOFAŞ), 2012.
 • Yar. Doç. Dr. Besim Baranoğlu, Mikrokanal İçinde Hareket Eden Akışkan İçinde Yüzer Parçacıkların Elektrik (AC Ve DC) Ve Manyetik Alan Etkisi Altındaki Davranışlarının Sayısal Olarak İncelenmesi, LAP, 2013.
 • Yar. Doç. Dr. Besim Baranoğlu, X-Bandından Ka-Bandına kadar Frekanslarda Huni Anten Tasarımı ve Üretimi, 2014.
 • Yar. Doç. Dr. Merih Şengönül, Sultan Serpil Erdönmez, Doğal ve geri dönüşümlü malzemeler ile kuvvetlendirilmiş karton bisiklet, 2015.
 • Yar. Doç. Dr. Besim Baranoğlu, Sınır eleman yöntemi programlarında kullanılmaya yönelik ön ve son işlemci tasarımı ve programlaması, 2015.
 • Yar. Doç. Dr. Besim Baranoğlu, Lazer mikro-litografi için bir test düzeneği tasarımı ve imalatı, 2015.
 • Yar. Doç. Dr. Orkun Özşahin, Granit Tabanlı Mikro Freze Makinası, 2016.
 • Araş. Gör. Sultan Serpil Erdönmez, Yar. Doç. Dr. Besim Baranoğlu, Sac Lamine İçin Sürtünme Modeli Geliştirilmesi Ve İmalat Simülasyonları, 2016.
 • Yar. Doç. Dr. Cemal Merih Şengönül, Doç. Dr. Tolga Akış, Yar. Doç. Dr. Bilge Arıkan, Filaman Ve Kağıt Sarım Makinası Tasarımı, 2016.
 • Yar. Doç. Dr. Besim Baranoğlu, Lazer Mikro-Litografi Sistemi Üretimi, 2016.
 • Yar. Doç. Dr. Besim Baranoğlu, Plaka Büküm Operasyonunun Modellenmesi Ve Proses Parametreleri Optimizasyonu İçin Algoritma Tasarımı, 2016.
 • Yar. Doç. Dr. Besim Baranoğlu, Binek Araçlarda Atık Isının Geri Kazanımı İçin Stirling Motoru Prensibine Dayalı Bir Sistem Geliştirilmesi, 2016.
 • Yar. Doç. Dr. Besim Baranoğlu, İkili Karşıtlık Sınır Eleman Yönetiminde GPU İle Programlama, 2016.
 • Doç. Dr. Hakan Argeşo, Şekil Hafızalı Alaşımların Termomekanik Davranışlarının Modellenmesi ve Simülasyonu, 2016.

Diğer Projeler & Tamamlanmış Projeler

 • Investigation of Springback Effect After Deep Drawing Process, Oyak - Renault , 2008
 • Modelling of Deep Drawing Operation, ORS, 2008
 • Experimental Determination of Forming Limit Diagramsi,  TAI 2008
 • Rapid Manufacturing of Parts from Light Weight Metals, Contract Nr. MISAG-SLN-1, Collaborative Research Project with University of Ljubljana and TECOS, Slovenia, 2005-
 • Modelling of Damage Phenomenon for Elasto-Plasticity, Contract Nr. MISAG-Jülich-4, Collaborative Research Project with Technical University of Darmstadt, Germany and METU, 2004
 • Virtual Forging (ViF), EU 6th Frame CA-Project, 2004
 • Incremental Ring Rolling, Brtish Council, Collaborative Research Project with Cambridge University and RWTH Aachen, 2003-
 • Production of Micro/Mini Machines and Robots, State Planning Department of Turkey, 2005
 • Hydroforming, TAI, Ankara, 2005
 • Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, Elektrikli Vakumlu Temizlik Aracının Geliştirilmesi, SANTEZ 00623.STZ.2010–1Projesi, 2010
 • Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu,Kesici Takımlar ve Kalıplar için Kubik Bor Nitrür (CBN) Kaplama Teknolojilerinin Geliştirilmesi, BOREN,  2011
 • Yar. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan, Hot forging operations on forming of aluminium.(AydınlarYedekParça), 21.03.2011-21.01.2012
 • Yar. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan, Numerical modelling of metal sheet stretching. (TAI-TUSAŞ), 01.01.2011-31.12.2012.
 • Yar. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan, SANAL-MAP construction for personal automobile. (TOFAŞ), 07.2011–06.2013.
 • Yar. Doç. Dr. Besim Baranoğlu, Development of a FEM-based simulation tool for determining the material properties after incremental sheet forming operation,TOFAŞ, SANTEZ  projesi, 2011.
 • Rulman Bileziklerinde Yeni Sıcak Şekillendirme Proses Tasarımları ve Analiz Sonuclarına Göre Yüksek Dayanımlı Kalıp Tasarlanması, ORS, SANTEZ projesi,  2011. Yar. Doç. Dr. Besim Baranoğlu.
 • Yar. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan, Yar. Doç. Dr.  İzzet Özdemir, Yar. Doç. Dr.  Caner Şimşir, Numerical Simulation of aluminum extrusion for die life improvement – TEYDEB, CANSAN, 2011. Süresi: 12 Ay.
 • Yar. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan, Virtual-Map for Chassis Production – TEYDEB, TOFAŞ,2012,Süresi: 16 Ay. 
 • Yar. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan, Performance Investigation of the Cold Forging Lubricants, ZWEZ Chemie– Süresi: 12 Ay.
 • Yar. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan, Uçak Motoru İmalatında Kullanılan Sacların Şekillendirilmesinde Bilgiye Dayalı Hesaplamalı Tasarım Altyapısının Oluşturulması, BSTB, 2013.
 • Yar. Doç. Dr. Besim Baranoğlui, Novumek Mühendislik Uygulamaları İçin Sınır Eleman Yöntem Tabanlı Bir Paralel Yazılım Geliştirilmesi-KOSGEB, 2013
 • Yar. Doç. Dr. Omer Music, Yar. Doç. Dr. Caner Şimşir, Yar. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan, Doğrusal Olmayan Sonlu Elemanlar Teorik ve Uygulamalı Eğitimi, TEI TUSAŞ, 2014.
 • Yar. Doç. Dr. Besim Baranoğlu, 2-Eksenli, PC Kontrollü, Seyyar Montaj Pozisyoneri Tasarlanması ve İmalatı, FNSS, 2015.
 • Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, MŞMM - 3. FAZ 2. AŞAMA BAŞVURUSU, Kalkınma Bakanlığı, 2015.
 • Yar. Doç. Dr. Caner Şimşir, Yakıt Pompa Mili Sementasyon İşleminin Bilgisayar Destekli Analizi ve Optimizasyonu, BSTB, SANTEZ, 2015.
 • Yar. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan, Yar. Doç. Dr. Omer Music, Sac Şekillendirme Eğitimi, Assan Alüminyum, 2015.
 • Alper Uyanık, Ölçü Toleranslı ve Ölçü Teknikleri, Asil Çelik, 2016.
 • Yar. Doç. Dr. Caner Şimşir, Saç Metal Şekillendirme Eğitimi, TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası, 2016.
 • Yar. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan, LsDYNA Yazılım Eğitimi, FNSS Savunma Sistemleri A.Ş., 2016.
 • Yar. Doç. Dr. Caner Şimşir, IN718 Malzemeler için Dövme Sonrası Isıl İşlem Süreçlerinin Geliştirilmesi: 'IN718 Türbin Disklerinde Isıl İşlem Sonrası Kalntı Gerilmelerinin Tahmini için Simülasyon Altyapısının Geliştirilmesi', TEI, 2017.
 • Yar. Doç. Dr. Caner Şimşir, IN718 Malzemeler için Dövme Sonrası Isıl İşlem Süreçlerinin Geliştirilmesi: 'IN718 Türbin Disklerinde Isıl İşlem Sonrası Kalıntı Gerilme Ölçüm Yöntemlerinin Geliştirilmesi', TEI, 2017.
 • Yar. Doç. Dr. Caner Şimşir, I Inco718, Inco 718+ disk dövme malzemelerinin mekanik ve fiziksel özelliklerinin belirlenmesi, TEI, 2017.
 • Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, Tek kristal - Kaplama - TBC (Thermal Barrier Coating) kaplama olarak farklı tozların, alt/üst kaplama olarak geliştirilmesi ve karakterizasyonu, TEI, 2017.
 • Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, Özel Prosesler -  Kaplama Geliştirmesi - Gaz türbinlerinde kullanılmak üzere yıpranmaya (wear) ve erozyona karşı dayanıklı kaplamaların (coatings) geliştirilmesi ve karakterizasyonu, TEI, 2017.
 • Yar. Doç. Dr. Kemal Davut, Lazer Katmanlı İmalat (LAM prosesi) Sonrası IN 718 ve IN 713 LC Tipi Malzemelerin Mekanik, Metalurjik ve Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi, TEI, 2017.
 • Yar. Doç. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, Borlu Kaplamaların Metal Şekillendirme Kalıplarının Aşınma Ömrüne Etkisinin Araştırılması, BOREN, 2017
 • Yar. Doç. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, Makine Tasarım, Üretim Ar-Ge ve Süreçleri Geliştirilmesi, 2017.
 • Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, Alçı Levha Profillerinin Mukavemetlerinin Artırılması ve Hafifletilmesi,  Uğur Metal Sanayii (UMS), 2017-2017, ( 68400 TL)
 • Prof. Dr. Bilgin Kaftanoglu, Üçüncü Faz MŞMM Projesi, Kalkınma Bakanlığı, (2016-2020).