Projeler


TÜBİTAK Projeleri

 • Development of a noval experimental technique based on simultaneous temperature and strain measurement to identify yield surfaces for sheet metals. Asst. Prof. Dr. Celalettin Karadoğan,Asst. Prof. Dr. A. Hakan Argeşo, Asst. Pof. Dr. İzzet Özdemir, TUBITAK 1001, January  2011 accepted.
 • Antimikrobiyal Laktoferrisin ile Fonksiyonellik Kazandırılmış Yumuşak Astar Materyallerinin C. albicans Biyofilm Oluşumu Açısından İncelenmesi. Yrd. Doç Dr. Cemal Merih Şengönül, Prof. Dr. Arife Doğan (Gazi University). TÜBİTAK 1002. Applied on January, 2011.
 • Prof. Dr. Bilgin KAFTANOĞLU, Yar. Doç. Dr. Besim BARANOĞLU, Erdem KAYHAN, Yüksek dayanımlı çelik malzemelerde, flanş bölgesenin ısıtılarak derin çekme sınır oranının geliştirilmesi ve uygulanant utucu kuvvet etkisininin celenmesi.,2011, TÜBİTAK projesi.
 • Prof. Dr. Bilgin KAFTANOĞLU, Boron nitrür ile kaplanmış titanyum implantların yüzey özellikleri, 2011, TÜBİTAK projesi.
 • Yar. Doç. Dr. Celalettin KARADOĞAN, Optimization of Die and Process parameters in Aluminum Extrusion,TUBITAK-TEYDEB projesi, Temmuz2011. 
 • Yar. Doç. Dr. Ahmet Hakan Argeşo, Değişken kesitli ve eksen geometrisi silindirik olmayan viskoelastik helislerin karışık sonlu eleman yöntemiyle analizi, İTÜ, 2011.

BAP Projeleri

 • Development of a crystal plasticity based simulation framework for microforming – Asst. Prof. Dr. İzzet Özdemir-Asst. Prof. Dr. C. Merih ŞengönülAtılım Üniversitesi BAP, September 2010 – September 2012.
 • Yüksek dayanımlı çelik malzemelerde, baskı flanş bölgesenin ısıtılarak, derin çekme sınır oranının geliştirilmesi, Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, Asst. Prof. Dr. Erkan Konca, ATÜ-BAP-1011-1301.03.2011- 31.07.2012
 • Investigation of CBN coating application on cutting tools and dies, Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, ATÜ-BAP-1011-08, 01.03.2011- 28.02.2012
 • Experimental and  numarical investigation of springback effect on Aluminum sheets, Asst. Prof. Dr. Besim Baranoğlu, January 2011. Duration:12 Months     
 • Prof. Dr. Bilgin KAFTANOĞLU, ATÜ-BAP: KübikBoron NitrürKaplı316 L ÇeliklerininAntibakteriyelÖzelliklerininİncelenmesi
 • Prof. Dr. Bilgin KAFTANOĞLU, Yar. Doç. Dr. C. Merih ŞENGÖNÜL,  Cansu ERGENE, cBN Kaplamaların Bakteriyel Özelliklerinin Medikal  Malzemelerde İncelenmesi, Ocak 2012

LAP Projeleri

 • İkili karşıtlık sınır eleman yöntemi çözümlerinde bölgesel parçalama ve paralel hesaplama ile hesap zamanının kısaltılması, Asst. Prof. Dr. Besim Baranoğlu, November  2010, Duration: 8 Months
 • Yar. Doç. Dr. Besim Baranoğlu, Doç. Dr. Elif Uray Aydın, Elektromanyetik şişirme: Saç malzemeler üzerinde elektomanyetik alan kullanılarak şekillendirme uygulanması, 2012
 • Yar. Doç. Dr. BesimBaranoğlu, Prototip üretim için artımlı sac şekillendirme işlemleri ile imalat tekniklerinin geliştirilmesi (TOFAŞ-TEYDEB), 2012, Süresi: 24 Ay
 • Yrd. Doç. Dr. BesimBaranoğlu, Dr. İsmailDurgun, Artımlı sac şekillendirme (TOFAŞ), 2012.

Diğer Projeler & Tamamlanmış Projeler

 • Investigation of Springback Effect After Deep Drawing Process, Oyak - Renault , 2008
 • Modelling of Deep Drawing Operation, ORS, 2008
 • Experimental Determination of Forming Limit Diagramsi,  TAI 2008
 • Rapid Manufacturing of Parts from Light Weight Metals, Contract Nr. MISAG-SLN-1, Collaborative Research Project with University of Ljubljana and TECOS, Slovenia, 2005-
 • Modelling of Damage Phenomenon for Elasto-Plasticity, Contract Nr. MISAG-Jülich-4, Collaborative Research Project with Technical University of Darmstadt, Germany and METU, 2004
 • Virtual Forging (ViF), EU 6th Frame CA-Project, 2004
 • Incremental Ring Rolling, Brtish Council, Collaborative Research Project with Cambridge University and RWTH Aachen, 2003-
 • Production of Micro/Mini Machines and Robots, State Planning Department of Turkey, 2005
 • Hydroforming, TAI, Ankara, 2005
 • Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu, Elektrikli Vakumlu Temizlik Aracının Geliştirilmesi, SANTEZ 00623.STZ.2010–1Projesi, 2010
 • Prof. Dr. Bilgin Kaftanoğlu,Kesici Takımlar ve Kalıplar için Kubik Bor Nitrür (CBN) Kaplama Teknolojilerinin Geliştirilmesi, BOREN,  2011
 • Yar. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan, Hot forging operations on forming of aluminium.(AydınlarYedekParça), 21.03.2011-21.01.2012
 • Yar. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan, Numerical modelling of metal sheet stretching. (TAI-TUSAŞ), 01.01.2011-31.12.2012.
 • Yar. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan, SANAL-MAP construction for personal automobile. (TOFAŞ), 07.2011–06.2013.
 • Yar. Doç. Dr. Besim Baranoğlu, Development of a FEM-based simulation tool for determining the material properties after incremental sheet forming operation,TOFAŞ, SANTEZ  projesi, 2011.
 • Rulman Bileziklerinde Yeni Sıcak Şekillendirme Proses Tasarımları ve Analiz Sonuclarına Göre Yüksek Dayanımlı Kalıp Tasarlanması, ORS, SANTEZ projesi,  2011. Yar. Doç. Dr. Besim Baranoğlu.
 • Yar. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan, Yar. Doç. Dr.  İzzet Özdemir, Yar. Doç. Dr.  Caner Şimşir, Numerical Simulation of aluminum extrusion for die life improvement – TEYDEB, CANSAN, 2011. Süresi: 12 Ay.
 • Yar. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan, Virtual-Map for Chassis Production – TEYDEB, TOFAŞ,2012,Süresi: 16 Ay. 
 • Yar. Doç. Dr. Celalettin Karadoğan, Performance Investigation of the Cold Forging Lubricants, ZWEZ Chemie– Süresi: 12 Ay.