Yayın Detayları

Yazar:Şimşir C.,Gür C.H.
Başlık:3D FEM Simulation of Steel Quenching and Investigation of the Effect of Asymmetric Geometry on Residual Stress Distribution
Kategori:Uluslararası Hakemli Dergi
İndis:Science Citation Index (expanded)
Yayınlandığı Yer:Journal of Materials Processing Technology
Yıl:2008
Sayı:207
Sayfalar:pp.211-221
Ev Sahibi Şehir: