Okan Deniz Yılmaz, Araş. Gör.

Okan Deniz Yılmaz

İletişim Bilgileri

Telefon:8796
Ofis:C-502
Bağlı Olduğu Bölüm:İmalat Mühendisliği Bölümü
Özgeçmiş