Ramazan Hakkı Namlu, Araş. Gör.

Ramazan Hakkı Namlu

İletişim Bilgileri

Telefon:8796
Ofis:C-502
Bağlı Olduğu Bölüm:İmalat Mühendisliği Bölümü