Besim Baranoğlu, Asst. Prof.Dr.

Besim Baranoğlu

Contact Information

Phone:8680
Office:İ 02
Home Department:Department of Manufacturing Engineering
Detailed CV

Academic Degrees

DegreeFieldUniversityYear
PhD of Philosophy Engineering Sciences Middle East Technical University 2003
Master's of Science Mechanical Engineering Middle East Technical University 1996
Bachelor's of Science Mechanical Engineering Middle East Technical University 1994


Academic Titles

DegreeUniversityMonthYear
Asst. Prof. ATILIM UNIVERSITY September 2007


Research Topics

Boundary Elements Method, Finite Element / Boundary Element Coupling, Finite Element Method, Incremental Sheet Forming, Computational Mechanics


Publications

SCI, SCI-E, SSCI and AHCI

Ziya Karakaya, Besim Baranoğlu, Barbaros Çetin, Ali Yazıcı (2015), A Parallel Boundary Element Formulation for Tracking Multiple Particle Trajectories in Stoke's Flow for Microfluidic Applications, CMES – Computer Modeling in Engineering & Sciences, 104, 227-249

Mahmut Koyuncu, F. Yeşim İkikat, G. Canan İçöz, Besim Baranoğlu, Ali Yazıcı (2012), Implementation of a Parallel Dual Reciprocity Boundary Element Method for the Solution of Coupled Thermoelasticity and Thermoviscoelasticity Problems, CMES-Computer Modeling in Engineering & Sciences, 84, 13-26

Besim Baranoğlu, Yalçın Mengi (2006), The use of dual reciprocity boundary element method in coupled thermoviscoelasticity, Comput. Methods Appl. Mech. Eng., 196, pp.379-392

International Conference Proceedings

Tomaz Pepelnjak, Besim Baranoğlu, Erdem Kayhan, Bilgin Kaftanoğlu (2015), Numerical Simulation of the Deep Drawing Process with Local Heating at the Flange Region, 7th International Conference and Exhibition on Design and Production of Machines and Dies/Molds, Kuşadası-Aydın, Türkiye

Mehmet S. Solmaz, Barbaros Çetin, Besim Baranoğlu, Murat Serhatlıoğlu, Necmi Bıyıklı (2015), Boundary Element Method for optical force calibration in microfluidic dual-beam optical trap, SPIE--Optical Trapping and Optical Micromanipulation XII, San Diego, CA, USA

M. Emin Tamer, Omer Music, Besim Baranoğlu, İzzet Özdemir, Ali Sakin, İsmail Durgun (2014), Numerical and Experimental Investigation of Incremental Sheet Forming, 2nd International Conference on Metal Forming (METFORM-2014), Ankara, Türkiye

Besim Baranoğlu, Barbaros Çetin (2014), A particle flow specific boundary element formulation for microfluidic applications, 4th Micro and Nano Flows Conference, Londra, İngiltere

M. Emin Tamer, Omer Music, İzzet Özdemir, Besim Baranoğlu, Ali Sakin, İsmail Durgun (2014), Finite element analysis of incremental sheet metal forming with successive tool paths for use in prototype manufacturing of car body components, World Congress on Computational Methods XI, Barcelona, İspanya

Nezih Eren Mumcu, Besim Baranoğlu, Feridun Özhan (2014), Finite Element Simulation of the Hot Forging Operation in Manufacturing of Bearing Rings with Special Emphasis on Manufacturing Speed, World Congress on Computational Methods XI, Barcelona, İspanya

Besim Baranoğlu, Barbaros Çetin (2014), Parallel implementation of 2-D boundary element formulation for a microfluidic particulate flow, World Congress on Computational Methods XI, Barcelona, İspanya

M. Emin Tamer, Omer Music, İzzet Özdemir, Besim Baranoğlu, Ali Sakin, İsmail Durgun (2013), Simulation for Incremental Sheet Forming Process: a Comparison of Implicit and Explicit Finite Element Analysis with Experimental Data, 7th International Conference and Exhibition on Design and Production of Machines and Dies/Molds, Antalya, Türkiye

Besim Baranoğlu, Elif Aydın, Şeyma Tütüncü, K. Yiğit Kocaman (2013), Electromagnetic Bulging: A Sheet Metal Forming Process Using Electromagnetic Field, 7th International Conference and Exhibition on Design and Production of Machines and Dies/Molds, Antalya, Türkiye

Besim Baranoğlu (2013), Solution of coupled linear thermoviscoelasticity problems with dual reciprocity boundary element method (DRBEM): A comparison of direct and iterative solutions, SEECCM13 III South-East European Conference on computational mechanics, Kos, Yunanistan

Elif Aydın, Besim Baranoğlu (2013), Encouraging engineering students in collaborative research projects, 2nd International Engineering Education Conference, Antalya, Türkiye

Besim Baranoğlu, M. Emin Tamer, İzzet Özdemir, Omer Music, Ali Sakin, İsmail Durgun, Hasan U. Akay (2012), Industry funded undergraduate research projects as a new method for industry-university cooperation: The example of TOFAS-Atilim University joint project on incremental forming, 2nd International Engineering Education Conference, Antalya, Türkiye

Celal Onur Alkaş, Ceren Merve Karakaş, Celalettin Karadoğan, Besim Baranoğlu (2011), Design, analysis and improvements of aluminum cold forging process, 6th International Conference and Exhibition on Design and Production of Machines and Dies/Molds, Ankara, Türkiye

Besim Baranoğlu, Mahmut Koyuncu, F. Yeşim İkikat, G. Canan İçöz, Ali Yazıcı (2011), Implementation of a parallel dual reciprocity boundary element method for the solution of coupled thermoelasticity and thermoviscoelasticity problems, ICCESMM, Zonguldak, Turkiye

Besim Baranoğlu, İsmail Bircan (2010), The example of Metal Forming Center of Excellence / Üniversite-Sanayi iĢbirliğinde yeni yaklaĢımlar: Atılım Üniversitesi Metal ġekillendirme Mükemmeliyet Merkezi Örneği, International Engineering Education Conference, Antalya, Türkiye

Besim Baranoğlu, Erkan Önder, Celal Soyarslan, Mahmut Şenaltun, A. Erman Tekkaya (2009), Springback Estimation of an Automobile Part: Comparison of Numerical Simulations with Experimental Results, 5th International Conference and Exhibition on Design and Production of Machines and Dies/Molds, Kuşadası-Aydın, Türkiye

Besim Baranoğlu (2007), "Exact and non-singular integration in the BEM using 2-D discontinuous quadratic elements for Laplace Equation, CMM2007 17th International Conference on Computer Methods in Mechanics, Lodz-Spala, Polonya

Besim Baranoğlu, Yalçın Mengi (2006), On the Use of Iterative Dual Reciprocity Boundary Element Method on Coupled Thermoviscoelasticity, 35th Solid Mechanics Conferance, Krakow, Polonya

National Conference Proceedings

M. Emin Tamer, Omer Music, İzzet Özdemir, Besim Baranoğlu, Ali Sakin, İsmail Durgun (2013), Artımlı şekillendirme tekniği ile prototip sac parça üretimi, Makina İmalat Teknolojileri Kongresi, Bursa, Türkiye

M. Emin Tamer, Omer Music, İzzet Özdemir, Besim Baranoğlu, Ali Sakin, İsmail Durgun (2013), Artımlı sac şekillendirme yönteminin sayısal analizinde açık adım ve kapalı adım sonlu eleman yöntemi çözümlerinin karşılaştırmalı analizi, TUMTMK XIII. Ulusal Mekanik Kongresi, Manisa, Türkiye

Barbaros Çetin, Besim Baranoğlu (2013), Mikrokanal içinde parçacık hareketinin sınır eleman yöntemi ile analizi, TUMTMK XIII. Ulusal Mekanik Kongresi, Manisa, Türkiye

Omer Music, M. Emin Tamer, İzzet Özdemir, Besim Baranoğlu, Ali Sakin, İsmail Durgun (2012), Prototip parça imalatında artımlı sac şekillendirme yönteminin kullanımına yönelik sonlu elemanlar yöntemi tabanlı sistemin doğrulanması, 6. Otomotiv Teknolojileri Kongresi, Bursa, Turkiye

Omer Music, M. Emin Tamer, İzzet Özdemir, Besim Baranoğlu, Ali Sakin, İsmail Durgun (2012), Prototip parça imalatında artımlı sac şekillendirme işlemlerinin kullanımı: simülasyon, imalat ve karşılaştırma, 12. Üretim Araştırmaları Sempozyümü, İzmir, Turkiye

Emre Coruk, Celalettin Karadoğan, Besim Baranoğlu (2011), Sünek malzemelere ait akma eğrisinin çekme testindeki lokal boyun verme öncesi değerlere kadar dolaysız elde edilmesi, XVII. Ulusal Mekanik Kongresi, Elazığ, Turkiye

Besim Baranoglu, Moutaz Elgammi (2011), Elastoplastik problemlerin çözümünde sınır eleman – sonlu eleman yöntemlerinin girişimli kullanımı, XVII. Ulusal Mekanik Kongresi, Elazığ, Turkiye

Besim Baranoğlu, Yalçın Mengi (2007), Termoelastisite ve termoviskoelastisite analizinde ikili karĢıtlık sınır eleman yönteminin kullanımı, TUMTMK XV. Ulusal Mekanik Kongresi, Isparta, Türkiye

Yalçın Mengi, A. Hakan Argeşo, Besim Baranoğlu (1999), Sınır Eleman Yöntemine Genel Bakış ve Bazı Uygulamalar, XI. Ulusal Mekanik Kongresi, Bolu, Türkiye

Book Chapters

Barbaros Çetin, Besim Baranoğlu (2015), "Boundary elements in Microfluidics" in : Encyclopedia of Microfluidics and Nanofluidics, Springer, pp. 202-213

Articles

Besim Baranoğlu, Omer Music, M. Emin Tamer, Ali Sakin, İsmail Durgun (2013), Prototip parça imalatı için sonlu elemanlar yöntemine dayalı bir sistem, Endüstri Otomasyon

Elif Aydın, Besim Baranoğlu (2012), Elektromanyetik Şekillendirme, Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji Dergisi

Besim Baranoğlu, İsmail Bircan (2012), Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezi Altyapı Oluşturma Projesi, İz Dergisi (Atılım Üniversitesi)