Misyon

İmalat(Üretim) Mühendisliği Bölümü'nin temel amacı, günümüz teknolojisini ve mühendislik yaratıcılığını kaynakları, zamanı, parayı ve iş gücünü, çevresel gerçekleri göz ardı etmeden en verimli şekilde kullanarak birleştirebilen İmalat Mühendisler hazırlamak için kaliteli bir mühendislik eğitimi sağlamaktır. Yoğun laboratuvar içeriği, staj olanakları ve araştırma tecrübeleriyle eğitim programı, imalat mühendislik bilimlerinin uygulama anlayışını ve yaşam boyu öğrenmenin öneminin kavranmasını geliştiren mühendislik becerilerini sağlayacaktır.