İmalat Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencileri Bitirme Projesi Sunumları

İmalat Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencilerimiz Bitirme Projesi I dersi kapsamında sunumlarını 04 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirdiler.