Egitim Amaçları

Eğitim amaçlarımız,

  1. Türkiye imalat sektöründe faaliyet gösteren fabrika, imalathane ve diğer üretim tesislerinde mesleki sorumluluklarının bilincinde mühendislik ve yöneticilik hizmeti veren ve liderlik görevi de üstlenen,
  1. Araştırma-geliştirme ile ürün ve imalat yöntemi tasarımı faaliyetlerinde bulunan kurumlar da araştırma ve yönetim kademelerinde çalışan,
  1. Mühendislik uygulamalarının toplumsal etkilerinin farkında, yurtiçi veya yurtdışındaki mühendislik firmalarında çalışan veya kendi spin-off şirketlerini kuran,
  1. Kendini sürekli yenileme bilinciyle ilgili disiplinlerde yüksek lisans veya doktora çalışmaları yürüten ve nihayetinde bir yükseköğretim kurumunda akademisyen olarak görev yapan,

mühendisler yetiştirmektir.