Egitim Amaçları

Eğitim programının amacı, öğrencilerin doğrudan sanayi işlerine adım atmaları veya lisanüstü eğitime devam etmeleri için gerekli olan ‘yaparak öğrenme’ odaklı bilgi seviyesini sağlamak;

İmalat Mühendisliğinin bilimsel temelini teşkil eden alanlarda sağlam bir bilgi birikimi kazandırmak ve mesleklerini gerek ülkesinde gerek yurt dışında en iyi şekilde uygulayabilecek düzeyde hazırlamak,

İçinde yaşadıkları topluma ekonomik ve sosyal alanda aktif katkı sağlayabilmeleri için gerekli yetkinlik ve kritik düşünce yeteneğini geliştirmek; problem tanıma, analiz, akılcı çözüm ve tasarım becerileri kazandırmak;

Mesleklerine ve topluma karşı ahlaki, etik, yasal ve profesyonel sorumluluklarını anlamalarını sağlamak;

Güçlü yazılı, sözlü ve teknik iletişim becerilerini geliştirmek ve çok disiplinli gruplarda takım üyesi ve proje yöneticisi olarak çalışma becerileri kazandırmak;

İmalat mühendisliği alanında eğitim gören kız öğrencilerin mesleki anlamda özgüvenlerini yükseltmek ve teşvik etmek;

İmalat mühendisliği alanındaki son teknolojik ilerlemeleri takip edip uygulayabilmeleri için yaşam boyu öğrenim ve sürekli profesyonel gelişim alışkanlığını kazandırmaktır.