TED Konuşması - Olivier Scalabre "The next manufacturing revolution is here"

Olivier Scalabre, dördüncü endüstriyel devrimin (Endüstri 4.0) makroekonomik değişimi ve istihdamı, verimliliği ve büyümeyi nasıl etkileyeceğini anlatıyor.

https://www.ted.com/talks/olivier_scalabre_the_next_manufacturing_revolution_is_here