Staj Raporları Teslimi

MFGE399 ve MFGE499 derslerini alan öğrencilerin staj raporlarını en geç 27.11.2015 Cuma gününe kadar Araş.Gör.Hakan Kalkan'a teslim etmeleri gerekmektedir.