MFGE 401 Capstone I Ders Alma Koşulları

 

16 Temmuz 2009 ve 16 Eylül 2011 tarihlerinde alınmış olan bölüm kurul kararları doğrultusunda,
MFGE 401 Capstone I dersini alma koşulları şu şekildedir:

 1. Birinci ve ikinci sınıftan Türkçe ve İngilizce dersleri dışında hiçbir dersi kalmamış olmak.
 2. İmalat Mühendisliği müfredatında bulunan derslerden
  1. MFGE 301 Numerical Methods
  2. MFGE 303 Theory of Manufacturing Technology I
  3. MFGE 304 Theory of Manufacturing Technology II
  4. MFGE 305 Machine Theory
  5. MFGE 306 Machine Elements
  6. MATE 320 Engineering Materials (veya MFGE 308 Automation and instrumentation)

derslerinden en az dördünden geçer not almış olmak

Yukarıdaki koşulları sağlamayan öğrencilerin mezuniyet durumunda olmaları durumunda, bu koşullar dikkate alınmayarak dersler verilebilir. Bir öğrencinin mezuniyet durumunda kabul edilebilmesi için:

 1. Genel not ortalamasının 2.00’ın üzerinde olması
 2. Kredisiz dersler (stajlar ve ORY) de dahil olmak üzere mezuniyet için en fazla 18 dersi kalmış olması

gerekmektedir.

MFGE 402 dersini alabilmek için MFGE 401 dersini almış ve başarı ile tamamlamış olmak gereklidir.