MFGE 399 ve MFGE 499 Staj Dosyalarının Teslimi

MFGE 399 ve MFGE 499 Staj dosyalarının 30 Kasım 2016 Çarşamba gününe kadar Araş. Gör. Hakan Kalkan'a teslim edilmesi gerekmektedir.