Dr.Öğretim Görevlisi Kadrosunda Görevlendirilme İlanı için Ön Değerlendirme Sonucu