Araştırma Görevlisi Kadrosunda Görevlendirilme İlanı için Ön Değerlendirme Sonucu