Bölüm Tanıtımı

Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği Bölümü, İmalat Mühendisliği'nde Lisans ve Yüksek Lisans seviyelerinde eğitim vermektedir. Eğitim programının amacı, öğrencilerin doğrudan sanayi işlerine adım atmaları veya lisanüstü eğitime devam etmeleri için gerekli olan tecrübe düzeyini sağlamaktır. Küçük sınıflar öğrencilerle kişisel olarak ilgilenilmesini olanaklı kılar. Fakülte, en iyi mühendislik okullarında doktorasını tamamlamış kişileri barındırmaktadır. Bu kişiler araştırmalarına ve mühendislik projelerine devam etmekte, ve öğrencilere  yaz boyunca veya okul zamanında yarı zamanlı olarak çığır açan teknolojik gelişmelerde rol almaları için sayısız fırsatlar sunmaktadırlar.

Manufacturing Enginnering Department Presentation: