Bölüm Başkanı'nın Mesajı

 

İmalat Sanayisindeki gelişmişlik bir ülkenin refah düzeyini belirler. İmalat sanayisi gıdadan tekstile, otomotivden havacılığa, çimentodan kağıda ve petro kimyaya, ilaçtan makina sanayiine, v.b., içinde üretimin , hammaddeden mamul ürüne değişim süreçlerinin yer aldığı tüm sektörleri kapsar. Girdisi hammadde, çıktısı ürün olan bu sanayinin sağladığı katma değer ne kadar fazla olursa, yaratacağı istihdam ve refah seviyesi de o kadar yüksek olur. Bunun için daha az kaynak (hammade, enerji, işgücü) kullanarak dünya pazarlarında aranan, tercih edilen ürünler üretebilmek gerekmektedir. Üretim araçlarını, teknolojisini dışardan alarak başkalarının ürettiklerini tekrarlayan ürünler üretmek, eğer pazarlarda fiyat avantajı sağlıyorsa, bir başarı gibi görülebilir; ancak bu tür yapılar artan rekabetle, giderek karlılığını kaybederek varlığını sürdüremez hale gelmeye mahkumdur. Ülke ekonomisini canlı tutacak ve geliştirecek bir imalat sanayisi, ancak devamlı olarak kendisini yeni teknolojilerle yenileyebilen, üretim süreçlerini, üretim araçlarını ve yöntemlerini yenileyerek, ürünlerini katma değeri yüksek teknolojik ürünlere doğru çeşitlendirebilen bir sanayi olabilir. Bunu başarabilmek için imalat sanayisinin ürüne yönelik bir Ar-Ge yapılanmasının olması, yeniliklere açık olması ve bu yenilikleri, yeni teknolojileri uygulayabilecek yeteneğe sahip olması gerekir. Sanayicinin gereksinim duyduğu nitelikli iş gücünün eğitilerek yetiştirildiği, bilginin üretildiği ve teknolojiye aktarıldığı yer üniversiteler olmalıdır. Sanayinin devamlı olarak yeni bilgi ve teknolojilerle beslenebilmesi için üniversitelerdeki eğitim ve araştırma yapısının sanayinin ihtiyacı olan konulara yönlendirilmesive üniversitelerde yaratılan bilgi ve teknolojinin değişik sektörlerin kullanımına uygun hale getirilebilmesi gerekir.

Atılım Üniversitesi İmalat Mühendisliği Bölümü ve Metal Şekillendirme  Mükemmelliyet Merkezi işte bu amaçları doğrudan ülkemiz imalat sanayisinin donanımlı mühendislere ve Ar-Ge yapılanmasına olan gereksinimlerini karşılamak üzere iç içe, birbirini tamamlar, bilgiden teknoloji üretimine, sonrasında sanayide uygulamasına kadar uzanan bir yapıda kurulmuştur.                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                               
İmalat Mühendisliği Bölümümüz Lisans Programı Makine Mühendisliği temeli üzerine kurulu, tasarım ağırlıklı ve hammaddeden ürüne kadar malzeme ve  imalat teknolojilerinin analitik ve deneysel olarak ve nümerik modelleme yardımıyla işlendiği, ülkemizde ve dünyada pek fazla benzeri bulunmayan bir programdır. Bölümümüz mezunları aldıkları eğitimle ürünlerin katı modellerini tasarlayıp, mekanik davranışlarını analiz edebilme, ürünlerin imalatı için gerekli kalıp ve takımların tasarımı ve imalatı, imalat süreçlerinin belirlenmesi konularında gerekli bilgi ve beceriye sahip olmakta; bu şekilde fabrikaların tasarım ve mühendislik ve Ar-Ge birimlerinde veya  imalat hatlarında mühendis olarak çalışabilecek kariyeri elde edebilmektedirler.


Bölümümüz  Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat konusunda ülkemizdeki en donanımlı bilgisayar ve imalat laboratuvarlarına sahiptir. Lisans programımız öğrencilerimizin birinci sınıftan itibaren derslerde gördükleri konularda laboratuvar ve tasarım çalışmaları   yapmalarını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Laboratuvar, tasarım ve uygulamalı çalışmalar, yaptıkları işlerden zevk almalarını sağlayarak öğrencilerimizin yenilikçi ve girişimci yanlarını teşvik edecek şekilde planlanmaktadır. Bölümümüz öğrencileri bu sayede, girdikleri ülke çapındaki proje yarışmalarında önemli başarılar elde etmektedirler.
Bölümümüz öğretim üyesi kadrosu, malzeme ve imalat teknolojileri konusunda hem teorik, hem deneysel, hem de uygulama açısından güçlü bir bilgi birikimine ve deneyime sahiptir. Bu kadar güçlü ve metal şekillendirme ağırlıklı imalat teknolojileri konusunda birbirine destek verebilecek bir akademik kadroyu benzeri bir başka bölümde bulmak zordur.


Bölümümüz öğretim elemanlarının ağırlıklı olarak çalıştığı:

Üniversitemiz Metal Şekillendirme Mükemmeliyet Merkezimizde (http://msmm.atilim.edu.tr/)
çok çeşitli ve yüksek hassasiyette malzeme karakterizasyon  testlerinin, özellikle sac ve metal şekillendirme işlemlerinin kalıp tasarımına yönelik matematiksel modellemelerin ve hesaplamaların yapıldığı, mükemmel bir altyapı ve uzman bir kadro bulunmaktadır. Merkez mühendis ve araştırmacılar için bir eğitim merkezi niteliğini de taşımaktadır. Mükemmelliyet Merkezimizin kuruluş felsefesi ve yönetim yapısı da ülkemiz için örnek oluşturmaktadır. Merkezin kurucu üyeleri  ülkemizin önemli firmalarından oluşmuştur. Merkeze alınan tüm techizat ve donanım üniversitemiz yönetimiyle birlikte sanayicilerin istemleri ve gözetimi doğrultusunda gerçekleşmiştir. Merkez faaliyetleri ile akademik ve endüstriyel araştırma sonuçlarının sanayiye aktarılması, yeni ürün ve proseslerin geliştirilmesi mümkün olabilmektedir.


Gönüllü ve başarılı  lisans öğrencilerimiz proje çalışmalarını ve stajlarının bir bölümünü öğretim elelmanlarımızın gözetiminde Metal Şekillendirme Mükemmelliyet Merkezimizde ve sanayi ile işbirliği içinde yapabilmektedirler.


2014-2015 akademik yılından başlamak üzere gönüllü ve başarılı öğrencilerimizin bazı büyük firmalarla imzalanacak protokollar dahilinde yaz stajlarını  uzun süreli (10-12 hafta) olarak yapmaları sağlanacaktır. Üçüncü ve dördüncü yıl yaz stajlarını bu şekilde bir firmada başarılı olarak tamamlayan lisans öğrencilerinin dördüncü sınıf projelerini de bu firmalarda stajyer mühendis statüsünde yapmaları mümkün olabilecektir.


Erasmus programı çerçevesinde öğrencilerimiz yurt dışı değişim programından önemli oranda yararlanmktadır. Erasmus programı,stajların da yurt dışında yapılmasına olanak sağlamaktadır.


 Çok iyi ortalamalarla mezun olan öğrencilerimizin yurt   dışı kuruluşlarda lisans sonrası eğitim görme olanağı bulunmaktadır. Bu öğrencilerimize Metal Şekillendirme Mükemmelliyet Merkezi (MŞMM)’mizin danışmanları ve öğretim üyelerimizin yurt dışı bağlantıları vasıtasıyla yurt dışında yüksek lisans ve doktora yapma imkanları sağlanabilmektedir. Ancak, bölüm olarak yüksek lisans ve doktora programlarımıza nitelikli öğrenci bulmaya öncelik vermekteyiz. Bölümümüz Yüksek Lisans Programında ve bölümümüz adına MODES doktora programına kayıtlı çok sayıda öğrencimiz ve bu programları başarıyla tamamlayarak kariyerlerini üniversite ve firmalarda sürdüren çok sayıda mezunumuz bulunmaktadır.


 Son bir söz olarak: “Bir  tasarımi bilim-kurgu olmaktan cikarip gerçekçi yapacak yegane özellik onun imal edilebilir olmasidir. Hangi branşta olursa olsun imalat tekniklerini bilmeden gerçek mühendis olunamaz.”
 

Prof. Dr. S. Engin KILIÇ

Bölüm Başkanı