Tezli Yüksek Lisans Programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MDES600 Araştırma Metotları ve İletişim Becerileri
3
0
3
5
MFGE589 Mezuniyet Semineri
0
0
0
5
MFGE597 Yüksek Lisans Tezi
0
0
0
80
Alan Seçmeli (A)
3
0
3
5
Alan Seçmeli (A)
3
0
3
5
Alan Seçmeli (A)
3
0
3
5
Alan Seçmeli (A)
3
0
3
5
Alan Seçmeli (A)
3
0
3
5
Alan Seçmeli (A)
3
0
3
5
Toplam
21
0
21
120


Müfredat Toplamı
21
120

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MFGE506 Uygulamalarla Sonlu Elemanlar
3
0
3
5
MFGE508 Sınır Eleman Yöntemi
2
2
3
5
MFGE509 Sürekli Ortamlar Mekaniği Teorisi
3
0
3
5
MFGE534 Çarpılma Mühendisliği
3
1
3
5
MFGE541 Talaşlı İmalat Teorisi
3
0
3
5
MFGE542 Metal Şekillendirme Teorisi
3
0
3
5
MFGE543 Sac Metal Şekillendirme Teorisi ve Kalıp Tasarımı
3
0
3
5
MFGE544 Kalıp ve İş Takımlarının Tasarımında İleri Teknikler
3
0
3
5
MFGE547 Metallerin Mekanik Karakterizasyonu I
3
0
3
5
MFGE549 Deneysel Gerilim Analizi
3
0
3
5
MFGE560 Ön-Gerilim Mühendisliği
3
0
3
5
MFGE561 Yüzey ve Arayüzeyler
3
0
3
5
MFGE576 Doğrusal Olmayan Sonlu Elemanlar Metodu
3
0
3
5
MFGE577 Kalite Kontrol ve Metroloji
3
0
3
5