2016-2017 dönemi itibariyle bölüme başlayan öğrenciler için lisans programı

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MFGE101 İmalat Mühendisliğine Giriş
2
1
2
2
MFGE121 Bilgisayar Destekli Mühendisliğe Giriş
1
2
2
4
CEAC 105 Genel Kimya
3
2
4
5
ENG101 Akademik İngilizce I
4
0
4
3.5
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
2
0
2
2
MATH157 Genişletilmiş Kalkülüs I
4
2
5
7.5
PHYS 101 Genel Fizik I
3
2
4
6
Toplam
19
9
23
30

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MFGE108 Bilgisayar Destekli Katı Modelleme
1
3
2
4
CMPE102 Bilgisayar Programlama
2
2
3
4
ENG102 Akademik İngilizce II
2
2
4
3.5
HIST 221 Uygarlık Tarihi
3
0
3
3
HIST112 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
2
0
2
2
MATH158 Genişletilmiş Kalkülüs II
4
2
5
7.5
PHYS 102 Genel Fizik II
3
2
4
6
Toplam
17
11
23
30

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MFGE205 Üretim Yöntemlerine Giriş
2
2
3
5
EE 234 Elektrik Mühendisliğine Giriş
2
2
3
5
ENE 203 Termodinamik
3
0
3
6
ENG201 Akademik İngilizce III
3
0
3
3
MATE 207 Malzeme Mühendisliğine Giriş
3
0
3
5
ME 201 Statik
3
0
3
6
Toplam
16
4
18
30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MFGE202 Mühendislik Tasarımı İlkeleri
2
2
3
3
ENG202 Akademik İngilizce IV
3
0
3
3
MATH275 Lineer Cebir
4
0
4
6
MATH276 Diferansiyel Denklemler
4
0
4
6
ME 210 Mukavemet
3
1
3
6
MECE 204 Dinamik
3
1
3
6
Toplam
19
4
20
30

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MFGE303 Metal Şekillendirme
3
1
3
5
MFGE399 Yaz Stajı I
0
0
0
6
ENE301 Isı Transferi
3
1
3
6
ENG 301 İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri I
3
0
3
3
IE 305 Mühendislik Ekonomisi Analizi
2
0
2
5
MATH380 Mühendisler için Sayısal Metodlar
3
1
3
5
MECE 303 Makina Teorisi
3
1
3
6
Toplam
17
4
17
36

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MFGE307 Talaşlı İmalat
3
1
3
5
MFGE312 İstatiksel Analiz ve Enstrümantasyon
3
1
3
5
MFGE316 Döküm ve Toz Metalurjisi
3
1
3
6
Alan Dışı Seçmeli
3
0
3
4
ENG302 İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II
3
0
3
3
ME 316 Makina Elemanları
3
1
3
7
Toplam
18
4
18
30

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MFGE401 Bitirme Projesi I
3
1
3
9
MFGE499 Yaz Stajı II
0
0
0
6
Alan Dışı Seçmeli
3
0
3
4
Alan Seçmeli (A)
3
0
3
5
Alan Seçmeli (A)
3
0
3
5
Alan Seçmeli (A)
3
0
3
5
TURK 401 Türk Dili I
2
0
2
2
Toplam
17
1
17
36

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MFGE402 Bitirme Projesi II
1
4
3
9
Alan Seçmeli (A)
3
0
3
5
Alan Seçmeli (A)
3
0
3
5
Alan Seçmeli (A)
3
0
3
5
Alan Dışı Seçmeli
3
0
3
4
TURK 402 Türk Dili II
2
0
2
2
Toplam
15
4
17
30


Müfredat Toplamı
153
252

Teknik Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
MFGE310 İmalata Yönelik Sonlu Eleman Analizi
2
2
3
5
MFGE403 Kalıp ve Avadanlık Tasarımı
2
2
3
5
MFGE404 Bilgisayarla Tümleşik İmalat
3
1
3
5
MFGE405 Hızlı Prototipleme
2
2
3
5
MFGE406 Birleştirme Teknolojileri
3
0
3
5
MFGE412 Optimizasyona Giriş
3
0
3
5
MFGE418 İleri Mukavemet
3
0
3
5
MFGE420 İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi
3
0
3
5
MFGE426 Otomotiv Üretimi
3
0
3
5
MFGE432 Polimer Üretimi
3
0
3
5
MFGE433 Kalıntı Gerilimler
3
1
3
5
MFGE434 Çarpılma Mühendisliği
3
1
3
5
MFGE478 Fabrika Tasarımı
3
0
3
5
MFGE481 Nano İmalat
3
0
3
5

Yeni sayfa