Eylül 2012 Öncesi Lisans Programı Ders Listesi

Zorunlu Bölüm Dersleri

Teknik Seçmeli Dersler

Diğer Bölümlere Verilen Servis Dersleri

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

MFGE Lisansüstü Seçmeli DerslerZorunlu Bölüm Dersleri

MFGE 101-old - Mühendislik Temelleri
Giriş, mühendislik, bilim ve sanayinin tarihsel gelişmesi, mühendislik ve bilimin tanım ve yöntemleri, mühendislerin işlevleri, mühendislerin rol ve türleri, mühendis toplum ve çevre, mühendislik ve matematik, mühendislikte iş güvenliği, mühendislikte tasarım ve uygulamalar, mühendislikte araştırma ve teknoloji, mühendislik eğitimi ve iletişim, mühendislik etiği, mühendislik ve bilgisayar, laboratuar ve/veya fabrika ziyaretleri

MFGE 102-old - Üretim Mühendisliğine ve Ürün Tasarımına Giriş
Giriş, üretim mühendisliğinin tarihsel gelişimi, üretim mühendisliği eğitimi, tasarım ve üretim (imalat), üretim mühendisliği ve ürün ömür çevrimi, üretim yöntemleri ve teknolojileri, üretim mühendisliğinde örnek ürün analizleri, üretim mühendisliğinde araştırma konuları ve gelişme eğilimleri

MFGE 104 - Bilgisayar Destekli Mühendislik Çizimi
Parça ve yüzey tasarımı prensipleri. Parça taslağı oluşturma, boyutlandırma ve toleranslarını belirleme. Montaj tasarımı temelleri

MFGE 201-old - Mühendislik Mekaniği I
Mekaniğin genel prensipleri ve vektörler. Kuvvet vektörleri. Parçacık dengesi: 2 ve 3 boyutlu problemler. Kuvvet sistemi bileşkeleri. Rijit cisimlerin dengesi: 2 ve 3 boyutlu problemler. Kafes sistem ve çerçevelerin analizi. İç kuvvetler. İç kuvvet diagramları. Sürtünme. Ağırlık merkezi ve eğlemsizlik momentleri. Virtüel iş prensibi.

MFGE 202-old - Mühendislik Tasarımı İlkeleri
Makina parçalarının dizaynları ve yüzey modelleme.Parçların birleştirilmesi.Vidalar ve somunların çizimi. Kamlar, yaylar ve sabitleme araçları. Dişliler ve miller.Teknik resimin ölçülendirilmesi ve toleranslandırılması. Sonlu elemanlar analizine Catia programı ile giriş.Ağırlık merkezi ve atalet momenti hesaplarının yapılması.Basit mukavemet problemlerinin çözümü.

MFGE 204 - Mühendislik Mekaniği II
Genel prensipler. Parçacık kinematiği. Doğrusal hareket. Eğrisel hareket: normal ve teğetsel koordinatlarda analiz, kutupsal koordinatlarda analiz. Parçacıkların bağıl hareket analizi. Parçacık kinetiği: kuvvet, kütle ve ivme.;iş ve enerji prensipleri, impuls ve momentum, çarpışma. Rijit cismin düzlemsel kinematiği: bağıl hareket analizi. Kütlesel eylemsizlik momentleri. Rijit cismin kinetiği: kuvvet ve ivme, iş ve enerji, impuls ve momentum.

MFGE 205-old - Üretim Yöntemleri
Malzemelerin Mekanik Özellikleri, Metal Dökümü, Mekanik Deformasyon Metotları, Talaşlı İmalat ve Birleştirme Operasyonları, Polimer Şekillendirme, Toz Metalurjisi

MFGE 212 - Katı Mekaniği
Gerilme ve genleme, Malzeme ozellikleri, eksenel elemanlar, Burulma elemanlari, Egilme, Enine kesme, Kesme akmasi, Bileske yukler, Duzlem gerilme transformasyonlari, Kiris deplasmanlari.

MFGE 214-old - Termosıvılara Giriş
Enerji transferi, maddelerin özellikleri, Termodinamiklerin kanunları,entropi.Bernouilli ve enerji denklemleri.

MFGE 299 - İmalat Mühendisliği Oryantasyonu
Giriş, üretim yöntemleri, pratik, teknik geziler

MFGE 301-old - Sayısal Yöntemler
Modelleme. Yuvarlatma ve kesme hataları. Taylor serileri. Denklem köklerinin bulunması; Açık ve kapalı yöntemler. Matrisler. Doğrusal cebir denklemlerin çözümleri; Gauss eleme ve ayrıştırma yöntemleri. Özel matrisler ve matris tersinin bulunması. Doğrusal olmayan denklem sistemlerinin çözümleri. Eğri uydurma; En küçük kareler regresyonu, İnterpolasyon. Sayısal türev ve integral alma yöntemleri.Numerical solution of algebraic equations. Methods for the solution of system of linear equations: Gaussian elimination, LU-decomposition, and iterative methods. Matrix inversion. Interpolation: Lagrange, Newton and Gauss formulas. Spline interpolation. Numerical integration: Trapezoidal, Simpson’s, and Romberg methods.

MFGE 303-old - İmalat Teknolojisi Teorisi I
Basic theory of plasticity and metal forming. Hot and cold rolling of strip materials. Theory of extrusion, forging, wire drawing and deep drawing.

MFGE 304-old - İmalat Teknolojisi Teorisi II
Metal katılaşması, besleyici ve yolluk tasarımları, metal akışkanlığı, kalıp malzemeleri ve tasarımı, talaşlı imalat yöntemlerinin mekanizması, sürtünme ve alet aşınması, talaşlı imalat ekonomisi, CNC teknikleri.

MFGE 305-old - Makine Teorisi
Introduction to mechanisms: basic concepts, mobility, basic types of mechanisms. Position, velocity and acceleration analysis of linkages. Cam mechanisms. Gear trains. Static and dynamic force analysis of mechanisms. Introduction to vibrations.

MFGE 306-old - Makine Elemanları
Stress concentration, factor of safety, theories of failure for ductile and brittle materials. Fatigue design criteria under mean and combined stresses. Design of shafts. Design of permanent joints; riveted joints, welded joints. Design of detachable joints, bolted joints, power screws, keys, splines, pins, rings. Design of springs. Friction, wear and lubrication; their types, systems of lubrication. Criteria for the selection of bearing type. Design of sliding bearings; Journal and thrust bearings. Antifriction bearings; their types, selection criteria and calculation procedure. Power transmission; Prime mover characteristics and types. Design of gear drives; spur gears, helical gears, bevel gears, worm gears and special gears. Design of couplings, clutches and brakes. Design of belt drives; flat belts, V-belts. Design of chain drives and rope drives.

MFGE 308-old - Otomasyon ve Enstrümantasyon
Characterizing physical systems through ordinary differential equations-time constant, natural frequency and damping ratio. Resonance, damping and vibration isolation. System concepts open and closed loop. Transfer functions and block diagrams. Dynamic modeling of automation elements including amplifier, motor and load components. Transient response and stability. Performance criteria. Methods of control system analysis, including frequency domain techniques. Measurement systems, elements and sensors; static characteristics, accuracy, signals and conditioning, flow measurement. Optical measurement. Ultrasonic measurement. Data acquisition. Drive system technology: Hydraulic, electric and pneumatic drives. Programming methods: Robots, PLCs and advanced techniques. CAD methods. Kinematics: Spatial descriptions. Manipulator kinematics and inverse manipulator kinematics. Homogenous transforms. Denavit-Hartenberg notation for the description of robot mechanisms-joint parameters, link parameters. Link transformations (A matrices). Jabobians: velocities and static forces. Transformation equations. OLP and kinematic simulation. Trajectory generation and interpolation. Kinematic control of robots and machine tools and incorporation of sensory data. Application of internal and external kinematic control and dynamic control. Actuator space, joint space and cartesian space. Dynamics: Position control and force control of manipulators. Servo drive technology. Classical control and compensation techniques. Digital and analogue control. Dynamic simulation. Control system considerations for point to point and contouring.

MFGE 314 - Isı ve Kütle Transferi
Vektör ve Tensör Gösterimleri, izotermel sistemler için değişim denklemleri, enerji taşımacılığı, kütle taşımacılığı

MFGE 399-old - Yaz Stajı I

MFGE 401-old - Proje I; Ürün ve İşlem Tasarımı
Introduction to advanced production systems. Basic process issues. Assembly of compliant parts. The strategic approach to product design. Technical aspects of product design.

MFGE 403-old - Takım ve Kalıp Tasarımı
Introduction. Tools used in manufacturing. Jig and fixture design. Die design for sheet metal work. Die design for forming and extrusion. Die design for injection molding. Computer aided die design applications. Techniques used in tool manufacturing. Tool economy.

MFGE 499-old - Yaz Stajı II

MFGE402 - Bitirme Projesi II
Mühendislik tasarım kavramlarının gözden geçirilmesi, mühendislik tasarımı fazları, fizibilite çalışması, ön tasarım ve detaylı tasarım, X için tasarım, mühendislik tasarımında sunum araçları, mühendislik tasarımı tipleri, mühendislik tasarımının modellenmesi, vaka analizleri, açık uçlu dönem projeleri.

MFGE404 - Bilgisayarla Tümleşik İmalat
Giriş, bilgisayar destekli tasarım (CAD), bilgisayar destekli grafik modelleme, CAD veri tabanları, bilgisayar destekli imalat (CAM), bilgisayar destekli süreç planlama (CAPP), robotik sistemler, grup teknoloji/hücresel imalat sistemleri, otomatik malzeme iletim sistemleri, otomatik denetim sistemleri, esnek üretim sistemleri.

Teknik Seçmeli Dersler

MFGE418 - İleri Mukavemet
Gerilme ve gerinme analizi, asal gerilme ve gerinmeler, genelleştirilmiş Hooke kanunu, gerinme enerjisi, akma kriterleri, düzlem gerilme ve gerinme problemleri, Airy gerinme fonksiyonu, kirişlerde simetrik olmayan eğilme ve kayma merkezi, dairesel kesitli olmayan çubuklarda burulma, Prandtlın mambran analojisi, enerji yöntemleri, temel yapı elemanl

MFGE432 - Polimer Üretimi
Polimer şekilllendirmeye giriş; plastik ve kauçukların doğası; Polimerlerin yapısı; katkı maddeleri; yüzey özellikleri; polimerlerin termodinamik özellikleri; ergime ve karışma; kalıp tasarımı; polimer ekstrüzyonu, kalıplı yöntemlerle imalat, lastik ve diğer kauçuk imalatları, kompozit imalatı,

MFGE433 - Kalıntı Gerilimler
Kalıntı gerilmeler, kalıntı gerilme ölçüm teknikleri, kalıntı gerilmelerin sebepleri, imalat süreçlerine bağlı olarak kalıntı gerilme oluşumu, kalıntı gerilmelerin ardışık imalat süreçlerine etkileri, kalıntı gerilmelerin servis performansı ve hasara etkileri.

MFGE478 - Fabrika Tasarımı
Giriş, tasarım ve bilgisayar destekli tasarım (CAD) temel bilgileri, imalat sistemleri (CAD/CAM, FMS, ve CIM), pazar araştırması ve fabrika yer seçimi, fabrika yerleşimi, süreç analizi, imalat kontrolü ve kalite planlaması, süreç ve makina seçimi, malzeme iletimi, depolama türleri, iş güvenliği-işçi sağlığı, bakım, çevre faktörleri, AR-GE.

MFGE481 - Nano İmalat
Metal nanoparçacıkların üretimi, karbon kökenli nanoyapıların oluşturulması, nanolitografi, sağlık alanında nano uygulamalar, moleküler biyomimetik uygulamalar.

Diğer Bölümlere Verilen Servis Dersleri

MFGE 203 - Mühendislik Mekaniği
Mekaniğin genel prensipleri ve vektörler. Kuvvet vektörleri. Parçacık dengesi. Rijit cisimlerin dengesi. Kafes sistemler ve çerçevelerin analizi. İç kuvvetler. İç kuvvet diagramları. Gerilme ve gerinme. Eksenel yükleme, burulma, eğilme. Basit yüklemeler altında yer değiştirmeler. Bileşik yüklemeler. Mohr dairesi.

MFGE 206 - Üretim Yöntemleri
Malzemelerin mekanik özellikleri, döküm, metal şekillendirme işlemleri, talaşlı imalat işlemleri, birleştirme işlemleri, sıradışı imalat teknikleri, polimer işleme, toz metalurjisi, stokastik yöntemlerin kalite yükseltmede uygulanması

Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri

CHEM 102 - Genel Kimya
2016-2017 Güz Dönemi itibariyle bu ders CEAC 105 olarak değişmiştir.

CMPE101 - Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş
Temel bilişim sistemleri, bilgisayar yazılımı, bilgisayar donanımı: işlemci, bellek, girdi/çıktı aygıtları, internet ve ağ sistemi, temel programlama kavramları, laboratuvar dersleri yoluyla uygulama yazılımı ve internet üzerine tecrübe kazandırılması.

CMPE102 - Bilgisayar Programlama
Programlama kavramları: veri tipleri, aritmetik işlemler, atama ifadeleri; girdi/çıktı fonksiyonları; kütüphane fonksiyonları; seçme ve tekrarlı ifadeler; kullanıcı tanımlı fonksiyonlar; diziler ve dizgiler.

EE 234 - Elektrik Mühendisliğine Giriş
Elektrik Mühendisliğinin kapsamı. Temel tanımlar, elektrik devre ve makinelerinin temelleri. Elektronik cihaz ve devreler, diyot ve transistör devreleri, güç kaynakları. Sayısal devreler ve sistemler, bellekler ve mikroişlemciler. Güç cihazları ve güç elektroniği elemanları, güç kontrol devreleri.

ENG 113 - Akademik Dinleme ve Not Alma
İngilizce ders dinleme ve etkin not alma, not alınan bilgileri kullanarak paragraf yazma, akademik İngilizce kullanılarak işlenilen çeşitli konular hakkında fikir yürütme, tahmin yürüterek ve ipuçlarını kullanarak kelime hazinesini artırma, dinleme ve not alma sürecinin gereklerini yerine getirme

ENG101 - Akademik İngilizce I
Bu ders, okuduğunu anlama, kelime bilgisi geliştirme ve okuma metinlerini eleştirel incelenme gibi akademik becerileri geliştirme çalışmalarını kapsar. Bu çerçevede, dinleme ve not alma, sınıf içi tartışmalar, sunumlar, yazma çalışmaları ve teknoloji kullanımı da dersin bazı önemli unsurlarındandır.

ENG102 - Akademik İngilizce II
ENG102 dersi, okuma-anlama, haftanın konusu hakkında sınıf tartışmaları, kelime çalışması ve okuma metinlerinin eleştirel analizi gibi öğrenme becerilerini geliştirme amaçlıdır. Aynı zamanda bu ders, araştırma ödevleri, karşılık paragrafı yazdırma ve grafik yazma çalışmaları içermektedir. Bunun yanında, dinleme ve not alma, yazılı ürünlerin incelenmesi, yazma çalışması, ürün dosyası tutma ve teknoloji kullanımı da bu derste ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

ENG201 - Akademik İngilizce III
Bu ders, eleştirel okuma teknikleri ile tartışmalı kompozisyon yazma becerilerini içerir. Bu çerçevede, bir okuma parçasının yapısını belirleme, metnin ya da durumun ana fikrini ve önemli noktalarını çıkarma, özetini yazma, tartışmalı kompozisyonun taslağını çıkarma ve yazma, aynı zamanda hem evde hem sınıf içinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma unsurlarını içerir.

ENG204 - Rapor Yazma Becerileri
Bu ders, araştırma bazlı rapor yazma becerilerini içerir. Rapor türleri ve modelleri, konu seçimi, tez cümlelerinin biçimlendirilmesi, açımlama ve özet yazılması, rapor taslağının oluşturulması, basılı ya da elektronik kaynakların değerlendirilmesi, metin içi ve metin sonu kaynak bildirimi, alıntılama kullanımı ve raporun yazılı ve sözlü biçimde sunumunu içerir. Süreçte Evrik Öğrenme Modelinden kapsamlı bir şekilde yararlanılır.

HIST101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
The decline of the Ottoman Empire and the developments leading to the Turkish Revolution.

HIST102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Foundation of the Turkish Republic and principles of Mustafa Kemal Atatürk

IE 220 - Olasılık ve İstatistik
Olasılığa ve istatistiğe giriş. Rasgele değişkenler ve olasılık dağılımları. Beklenen değer. Örnekleme dağılımları. Bir ve iki örneklem tahmin problemleri. Hipotez testleri. Basit doğrusal regresyon.

IE 305 - Mühendislik Ekonomisi Analizi
Mühendislik ve yönetimsel karar vermede ekonomik analiz. Nakit akışı, para ve fiziksel varlık üzerinde zamanın ve faiz oranının etkisi. Alternatik değerlendirme metotları: şimdiki değer, gelecek değer, yıllık sabit değer, geri dönüş ve fayda/maliyet oranları. Amortisman ve vergi. Enflasyon etkisi.

MATE 207 - Malzeme Mühendisliğine Giriş
Malzemelerin sınıflandırılması ve tarihçesi. Atomik yapısı ve teorisi. Katılarda bağlanmalar. Kristal katıların yapısı. Malzemelerin temel mekanik Özellikleri. Faz Diyagramları. Metal alaşımlarının termal prosesi. Seramiklerin, camların ve kompozitlerin özellikleri ve kullanım alanları. Malzeme Seçimi.Tasarım ve ekonomik yaklaşımlar.

MATE 320 - Mühendislik Malzemeleri

MATH157 - Genişletilmiş Kalkülüs I
Temel Bilgiler, Limit ve Süreklilik, Türev, Türevin Uygulamaları, L'Hopital Kuralı, İntegral, İntegralin Uygulamaları, İntegral ve Transendental Fonksiyonlar, İntegral Teknikleri, Has Olmayan İntegraller, Diziler

MATH158 - Genişletilmiş Kalkülüs II
Sonsuz Seriler, Düzlemde Vektörler ve Kutupsal Fonksiyonlar, Uzayda vektörler ve Hareket, Çok Değişkenli Fonksiyonlar ve Türevleri, Çok Katlı İntegraller, Çift Katlı İntegraller, Alan Hesapları, Kutupsal Koordinatlarda Çift Katlı İntegraller, Kartezyen, Sİlindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı İntegraller, Eğrisel İntegraller, Green Kuramı.

MATH275 - Lineer Cebir
Doğrusal Denklemler ve Matrisler, Gerçel Vektör Uzayları, İç Çarpım Uzayları, Doğrusal dönüşümler ve Matrisler, Determinantlar, Özdeğerler ve Özvektörler

MATH276 - Diferansiyel Denklemler
Birinci Basamaktan, Yüksek Basamaktan Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Seri Çözümleri, Laplace Dönüşümleri, Doğrusal Adi Diferansiyel Denklemlerin sistemleri, Fourier Analiz ve Kısmi Diferansiyel Denklemler.

ORY 400 - Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım
Öğrenciler bir dönemde Üniversite genelinde düzenlenecek en az bir ya da bir akademik yılda en az iki sosyal ve kültürel etkinliğe katılmak zorundadır. Etkinlikler bölümlerin web sayfalarından ilan edilmektedir. Öğrenciler katıldıkları her bir etkinlik için katılım sertifikası alırlar. Bu dersten geçer bir not almak için, öğrencilerin bu sertifikaları danışmanlarına teslim etmeleri gerekmektedir.

PHYS 101 - Genel Fizik I
Ölçme; Doğrusal Hareket; Vektörler; İki ve Üç Boyutta Hareket; Kuvvet ve Hareket I; Kuvvet ve Hareket II; Kinetik Enerji ve İş; Kütle Merkezi ve Doğrusal Momentum; Dönme; Yuvarlanma, Tork ve Açısal Momentum; Deng ve Elastiklik.

PHYS 102 - Genel Fizik II
Elekrik Yükü; Elektrik Alanı; Gauss Kanunu; Elektrik Potansiyel; Kapasitans; Akım ve Direnç; Devreler; Manyetik Alan; Akımdan Kaynaklanan Manyetik Alan; İndüksiyon ve İndüktans.

TURK 101 - Türk Dili I
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.

TURK 102 - Türk Dili II
Türk dilinin tarihsel gelişimi, işleyiş kuralları, sözlü ve yazılı anlatım teknikleri, metinler üzerinde uygulama.

MFGE Lisansüstü Seçmeli Dersler

MFGE 505 - Uygulamalarla Sonlu Elemanlar
Giriş, sonlu elemanlar yönteminin geçmişi ve uygulamaları, ayrık sistemler için doğrudan (direkt) çözüm yaklaşımı, bir boyutlu problemlerde differansiyel denklemin güçlü ve zayıf formu, bir boyutlu problemlerde yaklaşık çözüm, ağırlık fonksiyonları ve Gauss entegrasyonu, bir boyutlu problemler için sonlu elemanlar formulasyonu, Vektörel problemler için sonlu elemanlar yöntemi-doğrusal elastisite, düzlemsel genleme/düzlemsel gerilme, eksenel simetrik problemler, deplasman tabanlı sonlu elemanlar, izoparametrik formulasyon.