İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi (MFGE 420) Ders Detayları

Ders Adı: İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi
Kod: MFGE 420
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste öğrencilere teori ve uygulamadaki proje yönetimini tanımlamak ve bu alanda bilgi birikimi, süreçler, beceriler, araçlar ve tekniklerin proje başarısındaki önemini vurgulamak amaçlanmaktadır. Aynı zamanda bu ders, proje yönetimine ilişkin kavramların tanımlanması, ortak bir dille projenin tartışılması, yazılması ve uygulanmasına yönelik çalışmaların nasıl yapılması gerektiğini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
İçerik: Problemin tanımlanması, modellenmesi, iş gücü- maliyet- kazanç hesaplaması, çözüm yollarının belirlenmesi ve en uygun yöntemin seçilerek çözümün analizi, çözüm için bilgisayar destekli model çözme ve testi. Firmalar için detaylı problem çözümleri kullanılacak ve sınıfta sunulacaktır. Proje yazımının tamamlanması.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5