Optimizasyona Giriş (MFGE 412) Ders Detayları

Ders Adı: Optimizasyona Giriş
Kod: MFGE 412
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH 275 Lineer Cebir MFGE 301 Nimerik Yöntemler
Amaç: Bu ders optimizasyonun temel kavramlarının tanıtılması için tasarlanmıştır.
İçerik: Optimizasyona giriş, Grafiksel optimizasyon, En küçük kareler regresyonu, Doğrusal programlama, Doğrusal olmayan programlama, Sayısal yöntemler, Sınırlandırmalı ve Sınırlandırmasız optimizasyon, Genel optimizasyon (genetik algoritma), Optimizasyon Uygulamaları
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5