Uygulamalarla Sonlu Elemanlar (MFGE 505) Ders Detayları

Ders Adı: Uygulamalarla Sonlu Elemanlar
Kod: MFGE 505
Ön Koşul Ders(ler)i: MFGE 212, MFGE 301
Amaç: Bu dersin amacı ögrencilere doğrusal katı cisim ve yapısal analiz problemleri kapsamında, güvenilir sonlu elemanlar tekniklerinin temel teorik ve pratik bilgilerinin kazandırılmasıdır.
İçerik: Giriş, sonlu elemanlar yönteminin geçmişi ve uygulamaları, ayrık sistemler için doğrudan (direkt) çözüm yaklaşımı, bir boyutlu problemlerde differansiyel denklemin güçlü ve zayıf formu, bir boyutlu problemlerde yaklaşık çözüm, ağırlık fonksiyonları ve Gauss entegrasyonu, bir boyutlu problemler için sonlu elemanlar formulasyonu, Vektörel problemler için sonlu elemanlar yöntemi-doğrusal elastisite, düzlemsel genleme/düzlemsel gerilme, eksenel simetrik problemler, deplasman tabanlı sonlu elemanlar, izoparametrik formulasyon.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 1
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5