Hızlı Prototipleme (MFGE 405) Ders Detayları

Ders Adı: Hızlı Prototipleme
Kod: MFGE 405
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Katılımcılar hızlı prototiplemenin ve uygun CAD modellerı, güncel hızlı prototipleme ve fabrikasyon teknolojileri, temelinde varolan materiyal bilimi, ikinici uygulamanın faydaları, ve bu teknolojilerin toplum üzerindeki etkisiyle ile birlikte otomasyonlu fabrikasyonun temellerini işleyecekler. Hızlı prototipleme süreci, gerçek bir parçanın pratikte tasarlanması ve fabrikasyonuyla gösterilecektir.
İçerik: Hızlı prototipleme ve otomasyonlu fabrikasyon teknolojilerine giriş, enjeksyonlu birleştirme, hızlı prototipleme teknolojileri, temelde yatan malzeme bilimi, otomasyonlu fabrikasyon için uygun modeller üretmek, ikinci uygulama süreci
Dönemi: Seçmeli
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5