Fabrika Tasarımı (MFGE 478) Ders Detayları

Ders Adı: Fabrika Tasarımı
Kod: MFGE 478
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, öğrencileri Fabrika Tasarımı ilkeleri, kavramları, türleri, eğitimi ve terimleri ile tanıştırmaktır.
İçerik: Giriş, Tasarım ve Bilgisayar Destekli Tasarım( CAD) temel bilgileri, İmalat Sistemleri ( CAD/CAM, FMS, ve CIM), Pazar araştırması ve fabrika yer seçimi, Fabrika yerleşimi, süreç analizi, İmalat kontrolu ve kalite planlaması, Süreç ve makina seçimi, Malzeme iletimi, Depolama türleri, İş güvenliği-işçi sağlığı, Bakım, Çevre faktörleri, Araştırma/Geliştirme
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5