İmalat Sistemlerinde Optimizasyon Uygulamaları (MFGE 579) Ders Detayları

Ders Adı: İmalat Sistemlerinde Optimizasyon Uygulamaları
Kod: MFGE 579
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilere stokastik simulasyonların ve doğrusal olmayan sistemlerin optimizasyonunun temellerini öğertmektir. Proseslerde stabilite ve sağlamlık elde etmeye yönelik stokastik uygulamalar hakkında bilgi verme. Çok parametreli üretim sistemlerinde doğrusal olmayan optimizasyon sistemleri hakkında öğrencileri bilgilendirme.
İçerik: Doğrusal olmayan optimizasyona ve stokastik proseslere giriş; Doğrusal olmayan proses optimizasyonun matematiksel temelleri; Yapısal optimizasyon: topoloji, form ve malzeme; Doğrusal olmayan sonlu elemanlar metoduna giriş; Metal şekillendirme işlemlerinin toleranslar ve kalıp yükleri açılarından optimizasyonu; Dinamik sistemlerin optimizasyonu; Parametre rastgeleliği ve proses sağlamlığı; Rastgele-parametreli sistemlerin sanal modellenmesi; Deney tasarımına giriş; Sağlamlık analizi ile tasarım optimizasyonu; Karoseri parçaları üretiminde parametre-rastgeleliği analizi; Optimizasyon yazılımı: LS-OPT
Dönemi: Her İkisi
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5