Tez II (MFGE 599-II) Ders Detayları

Ders Adı: Tez II
Kod: MFGE 599-II
Ön Koşul Ders(ler)i: MFGE 599-1
Amaç: Bu dersin amacı, öğrenciye imalat mühendisliği alanında araştırma odaklı çalışma yaparak bilgilerini uygulamak için bir platform sunmaktır. Bu derste öğrencinin ileri imalat teknolojileri ile ilgili belirli konuda simulasyon, tasarım, uygulama ve işletim konularında araştırma yapması beklenmektedir.
İçerik: Tez konusunun gereksinimlerini belirleme. Tez konusu gereksinimlerine göre analiz ve tasarım. Gelişme raporu.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 0
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 12.5