Özel Çalışmalar-2 (MFGE 581) Ders Detayları

Ders Adı: Özel Çalışmalar-2
Kod: MFGE 581
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersi alan öğrencilerin danışmanları tarafından belirlenen bir konuda fazladan çalışma yapmaları beklenir (proje, literatür araştırması ve sunum gibi). Öğrenciden çalışma yapması beklenen konunun, Tez/Bitirme projesi konusu alanından farklı olması gerekir.
İçerik: Şeçilen konu ile ilgili literatür taraması yapılması. Şeçilen konu hakkında literatürdeki son gelişmeleri öğrenmek. Çalışma ile ilgili bir rapor hazırlanması ve sunulması
Dönemi: Her İkisi
Teori: 0
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 2.5