Mezuniyet Semineri (MFGE 589) Ders Detayları

Ders Adı: Mezuniyet Semineri
Kod: MFGE 589
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, bölümde araştırma kültürünü geliştirmek ve imalat mühendisliği alanında teori ve pratik bilginin oluşturulmasıdır. Tezli yüksek lisans yapan tüm öğrecilern alması zorunludur ve tez çalışmaları ile ilgili seminer vermeleri beklenmektedir.
İçerik: Tezli-opsiyonlu yüksek lisans yapan her öğrencinin tez savunmasını yapacağı dönemden en az bir dönem önce teziyle ilgili bir sunum yapması beklenmektedir.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 0
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5