Tez III (MFGE 599-III) Ders Detayları

Ders Adı: Tez III
Kod: MFGE 599-III
Ön Koşul Ders(ler)i: MFGE 599-2
Amaç: Bu dersin amacı, öğrenciye imalat mühendisliği alanında araştırma odaklı çalışma yaparak bilgilerini uygulamak için bir platform sunmaktır. Bu derste öğrencinin ileri imalat teknolojileri ile ilgili belirli konuda simulasyon, tasarım, uygulama ve işletim konularında araştırma yapması beklenmektedir.
İçerik: Geliştirilen araştırma çalışmasının uygulanması, testleri ve doğrulanması. Tezin yazılması.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 0
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 30