Sac Metal Şekillendirme Teorisi ve Kalıp Tasarımı (MFGE 543) Ders Detayları

Ders Adı: Sac Metal Şekillendirme Teorisi ve Kalıp Tasarımı
Kod: MFGE 543
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, yaygın metal şekillendirme işlemlerine ve ilgili kalıpların dizaynına yönelik temel bilgileri vermektir. Bükme, gerdirme ve basit şekillerde derin çekme işlemi incelenecektir. Proseslerin ve malzemelerin limitleri üzerinde durulacaktır. Hidroform (içten yüksek basınçla şekillendirme) yöntemi tanıtılacaktır.
İçerik: Sac malzemelerin mekanik özellikleri, sac şekillendirme prosesleri, Düzlemsel gerilme altında deformasyon, basit indirgenmiş şekillendirme analizleri, İnstabilite ve yırtılma, sac metalin bükülmesi, dairesel sacların analizi, dairesel derin çekmenin analizi, dairesel gerdirmenin analizi, Kombine bükme ve gerdirme, hidroforming, sac şekillendirme işlemlerinin sonlu elemanlar metodu ile analizine genel bakış, kalıp dizayn metodolojisi, kesme ve derin çekme kalıpları
Dönemi: Her İkisi
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5