Sayısal Yöntemler (MFGE 301-old) Ders Detayları

Ders Adı: Sayısal Yöntemler
Kod: MFGE 301-old
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders çeşitli mühendislik problemlerinin yaklaşık çözümlerini bulmak için kullanılan sayısal yöntemlerin temellerini öğretmek için tasarlanmıştır.
İçerik: Modelleme. Yuvarlatma ve kesme hataları. Taylor serileri. Denklem köklerinin bulunması; Açık ve kapalı yöntemler. Matrisler. Doğrusal cebir denklemlerin çözümleri; Gauss eleme ve ayrıştırma yöntemleri. Özel matrisler ve matris tersinin bulunması. Doğrusal olmayan denklem sistemlerinin çözümleri. Eğri uydurma; En küçük kareler regresyonu, İnterpolasyon. Sayısal türev ve integral alma yöntemleri.Numerical solution of algebraic equations. Methods for the solution of system of linear equations: Gaussian elimination, LU-decomposition, and iterative methods. Matrix inversion. Interpolation: Lagrange, Newton and Gauss formulas. Spline interpolation. Numerical integration: Trapezoidal, Simpson’s, and Romberg methods.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5.5