Termosıvılara Giriş (MFGE 214-old) Ders Detayları

Ders Adı: Termosıvılara Giriş
Kod: MFGE 214-old
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilere, Termodinamiklerde olması gerekli olan belli başlı prensipler, amaçlar, kavramlar ve teknikler konusunda bilgi donanımı kazandırmaktır.
İçerik: Enerji transferi, maddelerin özellikleri, Termodinamiklerin kanunları,entropi.Bernouilli ve enerji denklemleri.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 4.5