İstatiksel Analiz ve Enstrümantasyon (MFGE 312) Ders Detayları

Ders Adı: İstatiksel Analiz ve Enstrümantasyon
Kod: MFGE 312
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders, öğrencilere deney tasarımı, ölçüm cihaz ve gereçleri konusunda deneyim kazandırmayı amaçlamaktadır. İlave olarak, veri analiz tipleri, verilerin istatiksel yorumu anlatılacaktır.
İçerik: Temel Kavramlar, Ölçüm sistemleri, Deneysel verilerin analizi, Ölçümde belirsizlik, Temel Ölçüm Cihazlarının çalışma prensipleri
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 4.5