İmalat Mühendisliği ve Ürün Tasarımına Giriş (MFGE 102) Ders Detayları

Ders Adı: İmalat Mühendisliği ve Ürün Tasarımına Giriş
Kod: MFGE 102
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, öğrencileri imalat mühendisliğinin ilkeleri, kavramları, türleri, eğitimi ve tanımları ile tanıştırmaktır.
İçerik: Giriş, imalat mühendisliğinin tarihsel gelişimi, imalat mühendisliği eğitimi, tasarım ve imalat (üretim), imalat mühendisliği ve ürün ömür çevrimi, imalat yöntemleri ve teknolojileri, imalat mühendisliğinde örnek ürün analizleri, imalat mühendisliğinde araştırma konuları ve gelişme eğilimleri
Dönemi: Bahar
Teori: 1
Uygulama: 0
Laboratuar: 1
Kredi: 1
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 3.5