Makina Elemanları (ME 316) Ders Detayları

Ders Adı: Makina Elemanları
Kod: ME 316
Ön Koşul Ders(ler)i: ME 210/ME 211
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere mekanik sistemlerdeki makina elemanlarını tanıtmaktır. Bu tanıtmanın yanısıra, 3-D gerilim analizi ve kırılma teorileriyle alakalı materyal mekaniği hakkında da bilgi vermektir.
İçerik: 2-D ve 3-D gerilim analizi. Statik kırılma kriteri, güvenlik katsayısı. Yorulma kırılma kriteri, S-N eğrisi, gerilim derişimi. Millerin ve sökülebilir contaların dizaynı. Dişli bağlayıcıların ve güç vidalarının dizaynı. Rulman yataklarının dizaynı. Güç aktarımı. Tahrik dişlisinin, alın dişlisinin ve sarmal dişlinin dizaynı. Kayışlının dizaynı. Yayların dizaynı. Kavrama, fren, kaplin ve volanlar.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 1
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7