Yüzey ve Arayüzeyler (MFGE561) Ders Detayları

Ders Adı: Yüzey ve Arayüzeyler
Kod: MFGE561
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı öğrencileri, yüzey, yakın yüzey ve arayüzey kavramları ile tanıştırmak ve yüzey karakterizasyonu ve hazırlığı konuları ile, yüzey kaplamaları ve teknikleri hakkında bilgi edindirmektir.
İçerik: Arayüzeyler, arayüzeylerin termodinamiği, katı yüzeyleri, katı-sıvı arayüzeyleri, yüzey temizleme yöntemleri, yüzey aşınması, kaplama yöntemleri, deniz cihazlarının yüzeyinde biyolojik birikimler, biyolojik birikmeleri önleyici biyomateryal ve marin yüzeyleri, akıllı yüzeyler.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5