Ön-Gerilim Mühendisliği (MFGE560) Ders Detayları

Ders Adı: Ön-Gerilim Mühendisliği
Kod: MFGE560
Ön Koşul Ders(ler)i: MFGE- 205 Üretim Yöntemleri
Amaç: Bu dersin amacı, öğrencileri kalıntı gerilim ve kalıntı gerilimlerin ürün ömrünü arttıracak şekilde kullanılması olan “ön-gerilim mühendisliği” konusunda bilgilendirmektir. Öğrenciler kalıntı gerilimlerin kontrolü, tasarımda hesaba katılması ve bilinçli olarak ürünlerde kullanılmasıyla ürün performansının arttırılması konusuyla tanıştırılacaktır.
İçerik: Kalıntı gerilimler, ölçüm yöntemleri, kalıntı gerilimlerin etkileri, kalıntı gerilim kontrolü, ön-gerilimleme teknikleri.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5