Bitirme Projesi (MFGE500) Ders Detayları

Ders Adı: Bitirme Projesi
Kod: MFGE500
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı imalat mühendisliği alanından seçilmiş uygulamaya dönük ve mühendislik tasarımının tüm fazlarını içeren bir probleme çözüm geliştirilmesidir. Bu ders, öğrencilerin yüksek lisans eğitimleri süresince edindikleri bilgi ve deneyimleri kullanmaları ve sunmalarına olanak sağlar.
İçerik: Seçilen konuyla ilgili literature taraması, parça/islem yada deneyin ön analizinin ve tasarımının gerçekleştirilmesi ve mühendislik formatında belgelenmesi. Proje gelişiminin sunulması.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 0
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 40