Metallerin Mekanik Karakterizasyonu I (MFGE547) Ders Detayları

Ders Adı: Metallerin Mekanik Karakterizasyonu I
Kod: MFGE547
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere metallerin mekanik karakterizasyonu konusunda teorik ve pratik bilgilerin kazandırılmasıdır.
İçerik: Giriş, metallerin mekanik karakterizasyonu için uygulama temelleri, metallerin mekanik davranışı, mekanik test ekipmanları, çekme testi, basma testi, hidrolik şişirme testi, yüksek sıcaklıkta mekanik test yöntemleri, elastik özelliklerin belirlenmesi, akma eğrilerinin belirlenmesi, düzlemde elastik ve plastik anizotropinin belirlenmesi.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5