Çarpılma Mühendisliği (MFGE534) Ders Detayları

Ders Adı: Çarpılma Mühendisliği
Kod: MFGE534
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, öğrencileri endüstriyel çarpılma probleminin sistem odaklı çözümünü hedefleyen “Çarpılma Mühendisliği” kavramı ile tanıştırmaktır. Çarpılma probleminin ucuz ve efektif olarak çözülebilmesi için geleneksel süreç odaklı yöntemler yeterli değildir. Bu ders kapsamında son 10 yıllık süreçte olgunlaşan sistem-odaklı çarpılma engelleme metodolojisi öğrencilerle tanıştırılacaktır.
İçerik: Çarpılma, çarpılma potansiyeli, çarpılma potansiyeli taşıyıcıları, telafi potansiyeli, süreç bazlı çözümler, akıllı süreç tasarımı, deterministik yöntemler, süreç içi ölçüm süreç içi kontrol yöntemlerinin uygulaması.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 1
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5