Deneysel Gerilim Analizi (MFGE549) Ders Detayları

Ders Adı: Deneysel Gerilim Analizi
Kod: MFGE549
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öğrencileri deneysel gerilim ve gerinim ölçümü için gerekli olan prensipler ve teknikler konusunda bilgilendirmektir.
İçerik: Elastisite teorisi, gerinim ölçüm yöntemleri, gerinim ölçer seçimi, gerinim ölçerlerin uygulanması, gerinim ölçümü için elektrik devreler, hatalar ve kaynakları, kuvvet, tork ve basınç ölçümleri, özel amaçlı gerinim ölçerler, rozet analizi, transvers etkiler için düzeltmeler, endüstriyel uygulamalar.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5