Mezuniyet Semineri (MFGE589) Ders Detayları

Ders Adı: Mezuniyet Semineri
Kod: MFGE589
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, bölümde araştırma kültürünü geliştirmek ve imalat mühendisliği alanında teori ve pratik bilginin oluşturulmasıdır. Tezli yüksek lisans yapan tüm öğrecilerin alması zorunludur ve tez çalışmaları ile ilgili seminer vermeleri beklenmektedir.
İçerik: Geliştirilen araştırma çalışmasının uygulanması, testleri ve doğrulanması, tezin yazılması
Dönemi: Her İkisi
Teori: 0
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5