Mukavemet (ME 210) Ders Detayları

Ders Adı: Mukavemet
Kod: ME 210
Ön Koşul Ders(ler)i: ME 201
Amaç: Basit yükleme koşullarındaki basit elementlerdeki gerilme ve gerinimler ile iç kuvvet ve momentler arasındaki ilişkiyi kurabilecek şekilde gerilme analizinin temel prensiplerini anlatmaktır.
İçerik: Normal ve Kesme gerilmesi kavramları, gerinim. Eksenel yükleme, statik olarak belirsiz eksenel yüklü elemanlar. Burulma, statik olarak belirsiz tork yüklü elemanlar. Kirişlerin eğilmesi. Birleşik yüklemeler. Gerilme-gerinim dönüşümleri. Basit yükleme gerilmesi, burulması ve eğilmesi. Basit yükleme ile sehim, süperpozisyon teknikleri. Statik olarak belirsiz elemanlar, termal gerilmeler.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 1
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6