Dinamik (MECE 204) Ders Detayları

Ders Adı: Dinamik
Kod: MECE 204
Ön Koşul Ders(ler)i: ME 211 Statik ve Mukavemet
Amaç:
İçerik: Bu derste, dinamiğin iki ana bölümü olan parçacıkların ve rijit cisimlerin düzlemsel hareketleri tanımlanacaktır. Her bir bölüm kinematik ve kinetik olarak iki parçaya sahiptir. Bu derste, Newton’un ikinci kanunu, iş-enerji ve impuls-momentum metotları vurgulanmaktadır.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 1
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6