Termodinamik (ENE 203) Ders Detayları

Ders Adı: Termodinamik
Kod: ENE 203
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH 157
Amaç: Termodinamiğin temel prensiplerini vermek. Öğrencilerin mühendislikte termodinamiğin nasıl uygulanacağını konusunda gerçek hayattan mühendislik problemleri sunmak. Fizik ve fiziksel kanıtları vurgulayarak termodinamik için sezgisel bir anlayış geliştirmek.
İçerik: Temel kavramlar ve tanımlar. Saf maddenin özellikleri. Hal denklemleri. İş ve ısı etkileşimleri. Termodinamiğin birinci yasası. İç enerji ve entalpi. Termodinamiğin ikinci yasası. Entropi. Tersinir ve tersinmez süreçler. Süreçlerin termodinamik analizi.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 6