Fabrika Tasarımı (MFGE478) Ders Detayları

Ders Adı: Fabrika Tasarımı
Kod: MFGE478
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, öğrencileri Fabrika Tasarımı ilkeleri, kavramları, türleri, eğitimi ve terimleri ile tanıştırmaktır.
İçerik: Giriş, tasarım ve bilgisayar destekli tasarım (CAD) temel bilgileri, imalat sistemleri (CAD/CAM, FMS, ve CIM), pazar araştırması ve fabrika yer seçimi, fabrika yerleşimi, süreç analizi, imalat kontrolü ve kalite planlaması, süreç ve makina seçimi, malzeme iletimi, depolama türleri, iş güvenliği-işçi sağlığı, bakım, çevre faktörleri, AR-GE.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5