İleri Mukavemet (MFGE418) Ders Detayları

Ders Adı: İleri Mukavemet
Kod: MFGE418
Ön Koşul Ders(ler)i: ME210 - Mukavemet
Amaç: Bu dersin amacı, öğrencilere şekil değiştiren katı cisimlerin mekaniği ile ilgili ileri konuları “cisimlerin mukavemeti” yaklaşımı ile öğretmektir. Öğrenciler ders boyunca öğrendikleri analiz teknikleri ile şekil değiştiren katı cisimler ile ilgili mühendislik problemlerine daha detaylı bir bakış kazanacaklardır. Dersin diğer bir amacı ise öğrenciye elastisite teoresi için gerekli altyapıyı vermektir.
İçerik: Gerilme ve gerinme analizi, asal gerilme ve gerinmeler, genelleştirilmiş Hooke kanunu, gerinme enerjisi, akma kriterleri, düzlem gerilme ve gerinme problemleri, Airy gerinme fonksiyonu, kirişlerde simetrik olmayan eğilme ve kayma merkezi, dairesel kesitli olmayan çubuklarda burulma, Prandtlın mambran analojisi, enerji yöntemleri, temel yapı elemanl
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5